organizacionene, organizacia, model, firmen model, фирма, фирмен модел, организация, организационен

Организационен модел на фирмата

Обучението Организационен модел на фирмата, запознава с принципите и базовия инструментариум за диагностика и организационно проектиране на механизмите, технологиите и структурите в системите за управление на фирмите от индустрията и сродните на нея отрасли

АУДИТОРИЯ
Собственици и топ-мениджъри. Членове на мениджърски екипи. Мениджъри на развойни, технически, производствени, търговски и функционални звена. Мениджъри по персонала. Мениджъри по качеството. Председатели и членове на надзорни, ръководни и експертни органи. Специалисти по анализ на бизнес-процеси и организационно проектиране

ТЕМАТИКА

  • Измерения на бизнеса
  • Организационни структури
  • Позициониране на функциите
  • Определяне на отговорностите
  • Документиране на системата
  • Управленски реинженеринг
  • Организационен проект

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

МЕТОД НА РАБОТА

Мултимедийни презентации на темите, обогатени с примери от чуждестранни фирми в България и чисто български фирми. Въпроси за дискутиране, задачи за домашно и примерни задания за практикуми по всяка от темите на семинара

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

  • Персонално
  • Публично
  • Фирмено

РАБОТЕН ЕЗИК

Български

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на  тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org

Запитване за сертификация

View your previous submissions

Оферта за фирмено обучение