ПРОГРАМА НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ОБУЧЕНИЯ

28 Май
Управление на строителните отпадъци и изисквания към рециклираните строителни материали
София
28 Май
Практическо обучение по Закона за мерките срещу изпирането на пари
София
29 Май
MS Excel - Eкспертни функции София
4 Юни
ADR – превоз на опасни товари
София
5 Юни
Креативно счетоводство
София
7 Юни
Управление на времето и приоритетите в работата
София
10 - 14 Юни
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние София
17 Юни
Привличане и задържане на успешни служители
София
18 - 19 Юни
БДС EN ISO/IEC 17025:2018 Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2017) София
25 Юни
Root Cause Analysis
София
26 Юни
Гъвкави отчети с ЕXCEL
София
27 Юни
TPM (Total productive maintenance)
София
28 Юни
Подход за обслужване на клиенти София
2 - 3 Юли
Индустриална логистика и производствен инженеринг
София
4 Юли
Нови правила за защита на личните данни - GDPR (Регламент (ЕС) 2016/679)
София
5 Юли
Ефективно взаимодействие управител – счетоводител
София
8 - 12 Юли
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Пловдив
10 Юли
Планиране и Бюджетиране: Технология на създаване на бюджети
София
11 Юли
Длъжностни лица по защита на личните данни
София
15 - 16 Юли
Вътрешен одитор по IATF 16949:2016 София
16 Юли
IATF 16949:2016 София
26 - 29 Ноември
LEAN PRODUCTION – Master Class
София