Програма на предстоящите обучения

26 - 30 Септември 2022
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние Онлайн
4 - 5 Октомври 2022
Счетоводство и финанси за мениджъри Онлайн
11 Октомври 2022
БДС EN ISO 50001:2018 Онлайн
12 Октомври 2022
Root Cause Analysis Онлайн
13 Октомври 2022
Daily management
Онлайн и София
18 Октомври 2022
SMED (Single-Minute Exchange of Diе) Онлайн
19 Октомври 2022
ISO 13485:2016 Онлайн
20 Октомври 2022
Подход за обслужване на клиенти Онлайн и София
21 Октомври 2022
GMP & HACCP Онлайн и София
24 - 28 Октомври 2022
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние Онлайн и София
31 Октомври 2022
FSSC 22000 (Food Safety System Certification) version 5.1 Онлайн и София
1 Ноември 2022
Управление на финансите в криза
Онлайн и София
2 Ноември 2022
ISO 39001:2012 Онлайн и София
3 Ноември 2022
TPM (Total productive maintenance)
Онлайн и София
4 Ноември 2022
Гъвкави отчети с ЕXCEL
Онлайн и София
8 Ноември 2022
IFS FOOD Онлайн и София
9 Ноември 2022
Привличане и задържане на успешни служители Онлайн и София
15 Ноември 2022
Практическо обучение по Закона за мерките срещу изпирането на пари
Онлайн и София
16 Ноември 2022
MS Excel - Eкспертни функции Онлайн и София
17 Ноември 2022
Система 5S на работно място Онлайн и София
21 - 29 Ноември 2022
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние Онлайн и София
30 Ноември 2022
Здравословни и безопасни условия на труд
Онлайн и София
6 Декември 2022
SPC (Statistical Process Control) Онлайн и София
7 Декември 2022
Планиране и Бюджетиране: Технология на създаване на бюджети
Онлайн и София
12 - 16 Декември 2022
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние Онлайн и София
19 Декември 2022
GMP & HACCP Онлайн и София
20 Декември 2022
ISO 22000:2018 Онлайн и София
11 Януари 2023
Гъвкави отчети с ЕXCEL
Онлайн и София
16 - 20 Януари 2023
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние Онлайн и София
24 - 25 Януари 2023
БДС EN ISO/IEC 17025:2018 Онлайн и София
26 Януари 2023
Работа без стрес и бърнаут Онлайн и София
31 Януари 2023
LEAN PRODUCTION – Basic level Онлайн и София