Програма на предстоящите публични обучения

10 - 14 Декември
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние София
12 Декември
Работа в екип. Информираност на екипа
София
17 Декември
Управление на строителните отпадъци и изисквания към рециклираните строителни материали
София
17 Декември
SPC (Statistical Process Control)
София
18 Декември
Нови правила за защита на личните данни - GDPR (Регламент (ЕС) 2016/679) София
21 - 25 Януари
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние Варна
29 Януари
Lean production – Basic Level
София
30 - 31 Януари
Търговска и транспортна логистика
София
5 Февруари
Root Cause Analysis
София
7 Февруари
5S System
София
11 Февруари
Управление на строителните отпадъци и изисквания към рециклираните строителни материали
София
12 Февруари
ADR – превоз на опасни товари
София
13 Февруари
Привличане и задържане на успешни служители
София
15 Февруари
Гъвкави отчети с ЕXCEL
София
18 - 22 Февруари
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние София
26 Февруари
Нови правила за защита на личните данни - GDPR (Регламент (ЕС) 2016/679)
София
6 Март
Подход за обслужване на клиенти
София
12 - 13 Март
Счетоводство и финанси за мениджъри
София
14 Март
Daily management
София
18 - 22 Март
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Пловдив
19 Март
Управление на времето и приоритетите в работата
София
25 - 27 Март
Модулно обучение по ISO 17025:2018 и указания за вътрешен одит ISO 19011:2018 София
28 Март
Производство и доставка JUST IN TIME
София
2 Април
Нови правила за защита на личните данни - GDPR (Регламент (ЕС) 2016/679)
София
3 - 4 Април
Индустриална логистика и производствен инженеринг
София
11 Април
SMED (Single-Minute Exchange of Diе)
София
15 - 22 Април
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
София
22 Април
TPM (Total productive maintenance)
София
24 Април
Работа в екип. Информираност на екипа
София
8 - 10 Май
LEAN PRODUCTION – Master Class
София
13 - 17 Май
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Варна
21 Май
SPC (Statistical Process Control)
София
28 Май
Управление на строителните отпадъци и изисквания към рециклираните строителни материали
София
30 Май
Нови правила за защита на личните данни - GDPR (Регламент (ЕС) 2016/679)
София