Програма на предстоящите обучения

6 Юли 2020
TPM (Total productive maintenance) Онлайн
8 Юли 2020
MS Excel - Eкспертни функции
София
10 Юли 2020
Предизвикателства пред страните в трудовоправните отношения София
13 - 17 Юли 2020
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние Онлайн
20 Юли 2020
LEAN PRODUCTION – Basic Level Онлайн
20 Юли 2020
Финансов анализ и антикризисно управление Онлайн
21 Юли 2020
Здравословни и безопасни условия на труд
София
21 - 22 Юли 2020
Счетоводство и финанси за мениджъри Онлайн
22 Юли 2020
Управление на строителните отпадъци и изисквания към рециклираните строителни материали
Онлайн
24 Юли 2020
Длъжностни лица по защита на личните данни
София
24 Юли 2020
Онлайн срещи: Умения за ефективно провеждане Онлайн
31 Юли 2020
Личните данни в контекста на трудовоправните отношения София
6 Август 2020
Планиране и Бюджетиране: Технология на създаване на бюджети
Онлайн
14 Август 2020
Отношенията "Администратор на лични данни - Служители" в кризисни ситуации София
28 Септември 2020
Daily management София
29 Септември 2020
SMED (Single-Minute Exchange of Diе) София
7 - 8 Октомври 2020
Търговска и транспортна логистика
София
14 Октомври 2020
JUST IN TIME София
20 - 23 Октомври 2020
LEAN PRODUCTION – Master Class София