Програма на предстоящите обучения

28 - 31 Януари
LEAN PRODUCTION – Master Class София
31 Януари
Гъвкави отчети с ЕXCEL
София
5 Февруари
Нови правила за защита на личните данни - GDPR (Регламент (ЕС) 2016/679) София
5 Февруари
БДС ISO 31000:2018 Управление на риска. Указания
София
11 - 12 Февруари
Търговска и транспортна логистика
София
13 Февруари
IATF 16949:2016 Изисквания към системите за управление на качеството на автомобилните доставчици
София
17 - 25 Февруари
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние Пловдив
20 Февруари
Теория на ограниченията: Управление на проекти по метода на критичната верига София
24 Февруари
Планиране и Бюджетиране: Технология на създаване на бюджети
София
25 Февруари
Финансов анализ и антикризисно управление
София
26 Февруари
Практическо обучение по Закона за мерките срещу изпирането на пари
София
28 Февруари
5S System София
5 Март
Професионални и лични взаимоотношения в работна среда София
6 Март
ISO 39001:2012 София
9 Март
FSSC 22000 (Food Safety System Certification) version 5 София
10 Март
SMED (Single-Minute Exchange of Diе) София
11 Март
Daily management София
12 Март
Теория на ограниченията: Издърпваща система за управление на запасите София
16 - 20 Март
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние София
23 - 24 Март
БДС EN ISO/IEC 17025:2018 Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2017)
София
25 - 26 Март
Счетоводство и финанси за мениджъри София
27 Март
Теория на ограниченията: Производствени решения. Управление на тесните места София
30 Март
TPM (Total productive maintenance) София
31 Март
Производство и доставка JUST IN TIME София
1 Април
Root Cause Analysis София
2 Април
ISO 22301:2012 София
6 - 10 Април
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние Варна
6 Април
ISO 13485:2016 София
14 Април
SPC (Statistical Process Control)
София
15 Април
Личните данни в контекста на трудовоправните отношения София
21 Април
ADR – превоз на опасни товари
София
23 Април
Управление на строителните отпадъци и изисквания към рециклираните строителни материали
София
27 Април
IFS FOOD - International Food Standard – Food, version 6.1
София
28 Април
Здравословни и безопасни условия на труд
София
29 Април
Подход за обслужване на клиенти
София
7 Май
Привличане и задържане на успешни служители София
8 Май
Управление на времето и приоритетите в работата
София
12 - 13 Май
Индустриална логистика и производствен инженеринг
София
14 - 22 Май
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние Пловдив
14 Май
Длъжностни лица по защита на личните данни
София
19 Май
LEAN PRODUCTION – Basic Level София
26 Май
БДС EN ISO 50001:2018 Системи за управление на енергията
София
27 Май
БДС ISO 31000:2018 Управление на риска. Указания
София
28 Май
Гъвкави отчети с ЕXCEL
София
3 Юни
5S System Варна
4 Юни
Работа в екип. Информираност на екипа
София
9 Юни
Креативно счетоводство
София
10 - 11 Юни
БДС EN ISO/IEC 17025:2018 Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2017)
София
16 Юни
SMED (Single-Minute Exchange of Diе) Варна
17 Юни
Daily management Варна
22 - 26 Юни
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние София
1 Юли
Производство и доставка JUST IN TIME Варна
7 Юли
Планиране и Бюджетиране: Технология на създаване на бюджети
София
8 Юли
MS Excel - Eкспертни функции
София
9 Юли
TPM (Total productive maintenance) Варна
13 - 17 Юли
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние Варна