Програма на предстоящите обучения

12 Декември 2023
Планиране и Бюджетиране: Технология на създаване на бюджети
Онлайн и София
12 Януари 2024
Разрешаване на конфликти на работното място
Онлайн
17 - 18 Януари 2024
Финанси и счетоводство за мениджъри
Онлайн и София
22 - 26 Януари 2024
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние Онлайн и София
29 Януари 2024
Root Cause Analysis Онлайн
30 - 31 Януари 2024
LEAN PRODUCTION – Basic level София
2 Февруари 2024
БДС EN ISO 50001:2018 Онлайн и София
6 Февруари 2024
Система 5S на работно място Онлайн
8 Февруари 2024
Прекратяване на трудов договор от работодателя. Защита на работодателя при иск срещу незаконно уволнение
Онлайн и София
15 - 16 Февруари 2024
БДС EN ISO/IEC 17025:2018 Онлайн и София
19 - 27 Февруари 2024
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние Онлайн и София
5 Март 2024
Работа без стрес и бърнаут Онлайн