Програма на предстоящите обучения

23 - 27 Август 2021
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние Онлайн
2 Септември 2021
Оценка и управление на риска
Онлайн
7 Септември 2021
БДС EN ISO 50001:2018 Онлайн
8 Септември 2021
Теория на ограниченията: Управление на проекти по метода на критичната верига
Онлайн и София
8 - 17 Септември 2021
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние Онлайн и София
9 Септември 2021
БДС ISO 31000:2018 Онлайн
27 Септември 2021
GDPR в действие - казуси и правни становища Онлайн и София
28 Септември 2021
Daily management Онлайн
29 Септември 2021
SMED (Single-Minute Exchange of Diе) Онлайн
30 Септември 2021
MS Excel - Eкспертни функции Онлайн
1 Октомври 2021
Здравословни и безопасни условия на труд
Онлайн и София
4 Октомври 2021
Пазарни изследвания и търговски решения
Онлайн и София
5 Октомври 2021
Длъжностни лица по защита на личните данни Онлайн
7 Октомври 2021
Теория на ограниченията: Производствени решения. Управление на тесните места Онлайн
8 Октомври 2021
Привличане и задържане на успешни служители Онлайн
12 Октомври 2021
Финансов анализ и антикризисно управление Онлайн
15 Октомври 2021
LEAN PRODUCTION – Basic level Онлайн
18 - 26 Октомври 2021
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние Онлайн и София
19 Октомври 2021
Практическо обучение по Закона за мерките срещу изпирането на пари
Онлайн
27 - 28 Октомври 2021
БДС EN ISO/IEC 17025:2018 Онлайн
29 Октомври 2021
ISO 39001:2012 Онлайн
1 Ноември 2021
Подход за обслужване на клиенти Онлайн
3 Ноември 2021
Планиране и Бюджетиране: Технология на създаване на бюджети
Онлайн и София
4 Ноември 2021
Теория на ограниченията: Издърпваща система за управление на запасите Онлайн и София
5 Ноември 2021
Гъвкави отчети с ЕXCEL
Онлайн и София
15 - 24 Ноември 2021
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние Онлайн и София
16 Ноември 2021
Личните данни в контекста на трудовоправните отношения
Онлайн и София
23 Ноември 2021
ISO 13485:2016
Онлайн и София
24 Ноември 2021
5S - Система на работно място
Онлайн
25 Ноември 2021
ADR – превоз на опасни товари
Онлайн и София
25 Ноември 2021
БДС EN ISO 50001:2018
Онлайн и София
26 Ноември 2021
IATF 16949:2016
Онлайн и София
30 Ноември 2021
TPM (Total productive maintenance) Онлайн
1 - 2 Декември 2021
Счетоводство и финанси за мениджъри Онлайн и София
3 Декември 2021
Root Cause Analysis Онлайн
6 Декември 2021
ISO 39001:2012 Онлайн и София
7 - 8 Декември 2021
БДС EN ISO/IEC 17025:2018
Онлайн и София
9 - 17 Декември 2021
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние Онлайн и София
9 Декември 2021
Здравословни и безопасни условия на труд
Онлайн и София
13 Януари 2022
БДС ISO 31000:2018
Онлайн и София
12 - 21 Януари 2022
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние Онлайн и София