Програма на предстоящите обучения

1 - 9 Юни 2023
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние Онлайн и София
13 Юни 2023
LEAN PRODUCTION – Basic level Онлайн и София
14 Юни 2023
FMEA (Failure mode and effects analysis) Онлайн и София
15 Юни 2023
Мотивация на работното място Онлайн и София
20 Юни 2023
Управление на времето и приоритетите в работата
Онлайн и София
21 Юни 2023
MS Excel - Eкспертни функции Онлайн и София
22 Юни 2023
Планиране и Бюджетиране: Технология на създаване на бюджети
Онлайн и София
23 Юни 2023
Работа от разстояние. Електронно трудово досие
Онлайн и София
27 - 28 Юни 2023
БДС EN ISO/IEC 17025:2018 Онлайн и София
30 Юни 2023
SPC (Statistical Process Control)
Онлайн и София
3 Юли 2023
GDPR в действие - управление и защита на личните данни
Онлайн и София
4 Юли 2023
Здравословни и безопасни условия на труд
Онлайн и София
6 Юли 2023
Системи за управление на качеството и сигурността в IT сектора Онлайн
10 - 14 Юли 2023
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние Онлайн и София
13 Септември 2023
Разрешаване на конфликти на работното място Онлайн и София
18 Септември 2023
SMED (Single-Minute Exchange of Diе) Онлайн и София
18 Септември 2023
ISO 22301:2012 Онлайн и София
19 Септември 2023
FSSC 22000 (Food Safety System Certification) version 5.1 Онлайн и София
19 - 20 Септември 2023
Финанси и счетоводство за мениджъри
Онлайн и София