Програма на предстоящите обучения

30 Май 2024
Задължения за корпоративно ESG отчитане Онлайн и София
4 Юни 2024
FSSC 22000 (Food Safety System Certification) version 6 Онлайн и София
6 Юни 2024
SPC (Statistical Process Control)
Онлайн и София
10 Юни 2024
Гъвкави отчети с ЕXCEL
Онлайн и София
11 Юни 2024
SMED (Single-Minute Exchange of Diе) Онлайн
17 - 24 Юни 2024
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние Онлайн и София
26 Юни 2024
Разрешаване на конфликти на работното място Онлайн
27 Юни 2024
IFS FOOD version 8 Онлайн и София
2 Юли 2024
FMEA (Failure mode and effects analysis) Онлайн и София
3 - 4 Юли 2024
Финанси и счетоводство за мениджъри Онлайн и София
26 - 30 Август 2024
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние Онлайн и София