ПРОГРАМА НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ОБУЧЕНИЯ

26 - 30 Август
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние София
26 Август
GMP, HACCP, ISO 22000:2018 Системи за управление безопасността на храните София
3 Септември
Управление на строителните отпадъци и изисквания към рециклираните строителни материали
София
4 - 5 Септември
Счетоводство и финанси за мениджъри София
12 Септември
Практическо обучение по Закона за мерките срещу изпирането на пари София
13 Септември
Планиране и Бюджетиране: Технология на създаване на бюджети
София
16 - 20 Септември
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Варна
17 Септември
MS Excel - Eкспертни функции
София
24 Септември
БДС ISO 31000:2018 Управление на риска. Указания
София
24 Септември
Длъжностни лица по защита на личните данни София
25 - 26 Септември
БДС EN ISO/IEC 17025:2018 Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2017)
София
27 Септември
IATF 16949:2016 Изисквания към системите за управление на качеството на автомобилните доставчици София
30 Септември
ADR – превоз на опасни товари София
1 Октомври
LEAN PRODUCTION – Basic Level София
3 Октомври
Нови правила за защита на личните данни - GDPR (Регламент (ЕС) 2016/679) София
7 - 11 Октомври
Модулно обучение LEAN инструменти София
9 Октомври
Работа в екип. Информираност на екипа
София
11 Октомври
Управление на времето и приоритетите в работата
София
14 - 23 Октомври
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
София
23 Октомври
Ефективно взаимодействие управител – счетоводител
София
25 Октомври
Привличане и задържане на успешни служители София
28 Октомври
БДС EN ISO 50001:2018 Системи за управление на енергията
София
29 Октомври
ISO 13485:2016 Медицински изделия. Системи за управление на качеството. Изисквания за целите на нормативните актове
София
29 Октомври
SPC (Statistical Process Control)
София
31 Октомври
ISO 22301:2012 София
1 Ноември
Практическо обучение по Закона за мерките срещу изпирането на пари
София
4 - 5 Ноември
Индустриална логистика и производствен инженеринг
София
7 Ноември
Root Cause Analysis София
11 - 15 Ноември
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Пловдив
12 Ноември
Длъжностни лица по защита на личните данни София
18 - 19 Ноември
БДС EN ISO/IEC 17025:2018 Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2017)
София
20 Ноември
Гъвкави отчети с ЕXCEL
София
21 Ноември
ADR София
25 Ноември
Подход за обслужване на клиенти София
26 - 29 Ноември
LEAN PRODUCTION – Master Class София
2 Декември
5S System София
3 Декември
Daily management София
4 Декември
TPM (Total productive maintenance) София
5 Декември
Производство и доставка JUST IN TIME София
5 Декември
Ефективно управление на оборотния капитал и ликвидността София
6 Декември
SMED (Single-Minute Exchange of Diе) София
9 Декември
Управление на строителните отпадъци и изисквания към рециклираните строителни материали
София
9 - 13 Декември
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
София
9 Януари
Привличане и задържане на успешни служители София
14 Януари
MS Excel - Eкспертни функции София
16 Януари
LEAN PRODUCTION – Basic Level София
20 - 24 Януари
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Варна
29 - 30 Януари
Търговска и транспортна логистика
София