Програма на предстоящите обучения

16 Февруари 2023
Управление на финансите в криза
Онлайн и София
17 Февруари 2023
Разрешаване на конфликти на работното място Онлайн
21 Февруари 2023
Работа без стрес и бърнаут Онлайн
22 Февруари 2023
Daily management Онлайн и София
23 Февруари 2023
LEAN PRODUCTION – Basic level Онлайн и София
28 Февруари 2023
Планиране и Бюджетиране: Технология на създаване на бюджети
Онлайн и София
6 Март 2023
IFS FOOD Онлайн и София
7 Март 2023
Здравословни и безопасни условия на труд
Онлайн и София
7 Март 2023
ISO 22000:2018 Онлайн и София
8 Март 2023
ISO 13485:2016 Онлайн и София
9 Март 2023
БДС ISO 31000:2018 Онлайн и София
10 Март 2023
MS Excel - Eкспертни функции Онлайн и София
13 - 17 Март 2023
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние Онлайн и София
20 - 21 Март 2023
БДС EN ISO/IEC 17025:2018 Онлайн и София
22 Март 2023
IATF 16949:2016 Онлайн и София
24 Март 2023
ISO 22301:2012 Онлайн и София
27 Март 2023
Как да проектираме ефективни бизнес модели Онлайн и София
28 Март 2023
Практическо обучение по Закона за мерките срещу изпирането на пари
Онлайн и София
29 Март 2023
TPM (Total productive maintenance) Онлайн
4 - 5 Април 2023
Финанси и счетоводство за мениджъри Онлайн и София
6 Април 2023
Работа без стрес и бърнаут Онлайн и София
10 Април 2023
GDPR в действие - управление и защита на личните данни Онлайн и София
11 Април 2023
SPC (Statistical Process Control) Онлайн и София
12 Април 2023
Система 5S на работно място Онлайн
20 Април 2023
БДС EN ISO 50001:2018 Онлайн и София
20 Април 2023
Личните данни в контекста на трудовоправните отношения Онлайн и София
21 Април 2023
ISO 39001:2012 Онлайн и София
24 - 28 Април 2023
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние Онлайн и София
24 Април 2023
Човешки капитал – преминаване от взаимоотношения „Х“ към „Y” и „Z” Онлайн и София
10 Май 2023
SMED (Single-Minute Exchange of Diе) Онлайн и София
11 Май 2023
Мотивация на работното място Онлайн и София
12 Май 2023
Root Cause Analysis Онлайн и София
15 Май 2023
GMP & HACCP Онлайн и София
18 Май 2023
FSSC 22000 (Food Safety System Certification) version 5.1 Онлайн и София
30 Май 2023
Разрешаване на конфликти на работното място Онлайн и София
1 - 9 Юни 2023
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние Онлайн и София
13 Юни 2023
LEAN PRODUCTION – Basic level Онлайн и София
20 Юни 2023
Управление на времето и приоритетите в работата
Онлайн и София
22 Юни 2023
Планиране и Бюджетиране: Технология на създаване на бюджети
Онлайн и София
27 - 28 Юни 2023
БДС EN ISO/IEC 17025:2018 Онлайн и София
4 Юли 2023
Здравословни и безопасни условия на труд
Онлайн и София
10 - 14 Юли 2023
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние Онлайн и София