стратегия, план, стратегическо, планиране, strategy, plan, planning

Стратегическо планиране

Идея за обща стратегия за развитие, пазарно-продуктов профил и локални стратегии. Принципи, методология и технология на стратегическото планиране

Целта на обучението по Стратегическо планиране е да  представи в достъпен вид принципите и технологията на стратегическото планиране и по този начин да даде една стабилна основа, върху която фирмата ще може да разработи и да реализира своите стратегии и стратегически планове

АУДИТОРИЯ
Собственици и топ-мениджъри. Председатели и членове на надзорни и управителни органи. Мениджъри на маркетингови и развойни звена. Мениджъри по инвестициите. Мениджъри по персонала

ТЕМАТИКА

  • Идея за стратегия и стратегически план
  • Преглед на пазарно-продуктовия профил
  • Принципи на стратегическото планиране
  • Стратегически дилеми и типове поведение
  • Управление и стратегии в условия на криза
  • Технология на стратегическото планиране

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

МЕТОД НА РАБОТА
Лекционни презентации, подкрепени с анализи на реални чуждестранни и български примери. Дискусии по учебните теми и по проблеми, повдигнати от участниците

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

  • Персонално
  • Публично
  • Фирмено

РАБОТЕН ЕЗИК

Български

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

Повече информация това обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на  тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org

Запитване за сертификация

View your previous submissions

Оферта за фирмено обучение

Абонаирай се за безплатен бюлетин

Получавайте известия за нашите актуални събития и полезна информация