индустрална, логистика, производствен, инженеринг, логистик

Индустриална логистика и производствен инженеринг

цена

690.00 лв

Цената е за един участник в един модул/обучение. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

време

Два дни/16 учебни часа

ezik

Български език

На обучението ще представим принципите и добрите практики за рационализиране и оптимизиране на материалните потоци към индустриалната фирма (входна логистика – закупуване и производствено коопериране) и вътре в индустриалната фирма (вътрешна логистика – движение на материали и полуфабрикати между работни места и производствени звена)

Основни теми на обучението

 • елементи от Теория на опашките;
 • елементи от Теория на запасите;
 • начални знания за Логистиката;
 • перспективно и текущо планиране на запасите;
 • оперативно управление на запасите;
 • вътрешно заводска логистика;
 • складове и складово стопанство;
 • подбор, оценка и работен контакт с доставчика;
 • сътрудничество с и развитие на доставчика;
 • документиране на логистичната система.

Профил на участниците

 • собственици;
 • управители;
 • мениджъри и специалисти по закупуването и кооперирането;
 • производствени мениджъри;
 • индустриални инженери.

Защо да изберете това обучение?

check

Ще открием, че принципите на Индустриалната логистика се коренят в Теория на опашките и Теория на запасите

check

Ще умеем да избираме подходяща за нас система за управление на запаси и да снижим средното ниво на запаса при умерен риск от излишъци или дефицити

check

Ще усвоим важни практически правила за ускоряване и нивелиране на вътрешно-заводските потоци

check

Ще открием ново поприще за полезно сътрудничество с добрите ни доставчици и кооперирани изпълнители

check

Ще научим да планираме запасите – и в перспектива, и в по-къс текущ хоризонт

check

Ще оценим ползата да има документирана Система за управление на логистиката

Иновативни и утвърдени методи на преподаване

Мултимедийни презентации на темите, обогатени с примери от чуждестранни фирми в България и чисто български фирми. Въпроси за дискутиране, задачи за домашно и примерни задания за практикуми по всяка от темите на семинара

certificate

След обучението ще получите

 • персонално удостоверение за участие в обучението
 • учебни материали

 

Запитване за проект

View your previous submissions

Запитване за фирмено обучение

Абонаирай се за безплатен бюлетин

Получавайте известия за нашите актуални събития и полезна информация