SMART DRIVE

Обучение и оценяване на шофьори/оператори на машини

Smart Drive Ltd предлага редица инструменти за предотвратяване на злополуки,повишаване на безопасността и използването на икономични и екологични средства както от работещите така и от бизнеса, в областта на транспортастроителствотои минното делопосредством провеждането на специализирани семинари по безопасност на движението по пътищата и безопасност при оперирането със строителни и изкопни машини.

Целта на обучениетое да ви предостави една мултидисциплинарна теоретична подготовка и практическо обучениепо въпросите относно пътната безопасност и предотвратяването на пътно транспортни произшествия, икономичното и екологично шофиране, факторите, влияещи върху шофьорските умения (алкохол, наркотични вещества, умора, отклоняване на вниманието, различни климатични условия, пътна обстановкаи т.н.), както и относно по-безопасното, по-икономичното и по-рационалното използване на моторни превозни средства и строителни машини, както в рамките на така и извън работната площадка.

През последните петдесет години пътнотранспортните произшествия в Гърция са взели 120.000 жертви, 350.000 инвалида и 2 милиона пострадали. Съгласно с данните на гръцкия статистически институт (ЕЛСТАТ) Гърция заема трето място в ΕС в смъртоносни ПТП, след Румъния и Литва. Между 1 и 2 млрд. лева всяка година са преките и косвени щети за България от пътнотранспортни произшествия, които са водещата причина за смърт при младите хора от 15 до 29 години, втората такава при възрастта между 5 и 14 години и третата при тази между 30 и 44 години. Според данни на Eurostat, през 2013 година в Гърция са възникнали 13.333 трудови злополуки (354 злополуки на 100 хил. работници), като тези в строителството /добива имат значим процент, но онези свързани с «пътнотранспортни» причини са петкратно повече от останалите трудови злополуки (патологична или друга причина). Приоритет за безопасността на пътя в и извън работното място е ключов фактор за доверието и подобрява профила на корпоративната социална отговорност във всяка компания. Смарт Драйв осигурява редица инструменти за предотвратяване на произшествията и насърчаване на оперативните постижения в секторите на транспорта, строителството и добива на суровини, чрез организирането на специализирани семинари, съобразени с нуждите на клиента.

Семинарите се водят от високо специализирани лектори, като:

  • Транспортни инженери (строителни, химически, пътни и минни инженери);
  • Обучаващи инструктори;
  • Трафик педагози;
  • Лекари - медицински лица или спасители;
  • Автомобилни журналисти и състезатели.

Иновативен дизайн на методите за обучение

Учебният план включва всички съвременни методи на обучение, които са установени в световен мащаб в областта на пътната безопасност. Тази абсолютно новаторска комбинация включва:

1. Теоретично обучение чрез традиционните методи (презентации, снимки, видеа).

2. Интерактивно обучение използвайки 3D симулатори за шофиране.

3. Практическо обучение на симулатори (тренажори) на малки групи.

4. Експериментално обучение на симулатори с преобръщане на превозните средства, колани за безопасност на единична и двойна седалка, уреди измерващи времето за реакция и теглото, очила симулиращи употреба на алкохол/умора/субстанции и с иновативното съотношение обучител/ обучаем 1:1.

5. Оценяване на способностите, съгласно с изискванията на съвременните стандарти за безопасност (пр. ISO 39001:2012), записване на пропуските на всеки водач, подчертавайки преподготовката.

Нашият специализиран екип поема изпълнението на семинари за предотвратяване на пътнотранспортни произшествия, според вашите конкретни нужди. Свържете се с нас за допълнително информация!

Запитване за сертификация

View your previous submissions

Запитване за фирмено обучение