кариери, алфа, консултант, леан, lean, iatf, 16949


КАРИЕРИ

Алфа Куолити е водеща обучителна фирма с опит над 30 години.

Търсим ентусиазирани и опитни специалисти, които да се присъеднят към екипа ни!

 

'l; Търговски посредници


Алфа Куолити търси да привлече към своя екип ентусиазирани Търговски посредници, които да разширяват клиентската ни мрежа и да разпространяват идеите и услугите ни.

Задачите на Търговския посредник са:

 • да намира потенциални клиенти;
 • да представя услугите и професионалните предимства на Алфа Куолити;
 • да координира срещи между Алфа Куолити и клиентите по отношение на търговски разговори.
 • да координира срещи и търговски разговори между Алфа Куолити и клиентите.

Вие сте подходящ за тази позиция, ако:

 • водите търговски разговори с лекота;
 • притежавате комуникационни умения, които могат да привлекат вниманието и да спечелят доверието на човека отсреща;
 • знаете как се водят преговори и постигате успех в това.

За да предлага успешно услугите на Алфа Куолити, Търговският посредник ще бъде запознат в детайли с:

 • портфолиото ни от обучения и други бизнес услуги;
 • търговските ни принципи и цели;
 • цените на предлаганите услуги и условията на плащане;

Алфа Куолити възнаграждава търговския псредник според постигнатите резултати, което може да бъде от 5% до 25% от реалните постъпления по изпълнените договори.

Изискуеми документи

 1. Професионална биография на български език с актуална снимка: образование, други обучения, заемани позиции и детайли за задачите и отговорностите на текущата му позиция.
 2. Кратко мотивационно писмо, от което да проличи разбиране на дейността на Алфа Куолити и нагласа за вписване в идеите и принципите на нашата фирмена култура.

Адрес за представяне на документите: office@alphaquality.org

Ще известим одобрените по документи кандидати за следващите етапи на подборната процедура.

 

 

'l; Преподавател по IATF 16949:2016 и изискваните от стандарта методи


ИЗИСКВАНИЯ

Образование

Висше техническо, природонаучно или икономическо образование.

Знания

 • математическа статистика
 • теория на търсенето
 • планиране на експеримента.
 • oрганизация на автомобилостроителното производство
 • приложими принципи и практики на TQM
 • специфични стандарти и свързаните с тях методически инструменти.

 Опит

Опит във въвеждане и прилагане на ISO/TS 16949:2009 и/или IATF 16949:2016. Умения – Да преподава: 1) за стандарта IATF 16949:2016 с разбиране и тълкуване на разликите спрямо ISO 9001:2015 и ISO/TS 16949:2009; 2) за методите на SPC, за APQP, PPAP, MSA, Control Plan, FMEA, DFMEA, PFMEA, FTA, DFSS, RCA и QFD и други методи и методологии, прилагани в автомобилостроенето. 

Стаж

Минимум 4 години стаж в технически или в производствен ресор в предприятие от автомобилостроенето или друг бранш със сродна производствена логика.
Компютърни умения – Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).
Един чужд език на добро работно ниво (английски, немски или френски).

ЗАДАЧИ

Самостоятелно или в екип подготвя и провежда публични обучения и фирмени обучения „на място“ за IATF 16949:2016 и за изискваните от стандарта методи. 

Въвеждане 
"Алфа Куолити" осигурява обучение и подкрепа за развитие на знанията и уменията.

Изискуеми документи

 1. Професионална биография на български език с актуална снимка: образование, други обучения, заемани позиции и детайли за задачите и отговорностите, текуща позиция.
 2. Удостоверения от обучения по стандарти и методи, свързани с темата на конкурса.
 3. Самооценка за нивото на познаване и владеене на IATF 16949 и „неговите“ методи.
 4. Кратко мотивационно писмо, от което да проличи разбиране на дейността на "Алфа Куолити" и нагласа за вписване в идеите и принципите на нашата фирмена култура.
 5. Препоръки (само ако те съдържат оценки за реален опит в автомобилостроенето).

Позиции 1), 3) и 4) са задължителни.

Адрес за представяне на документите: office@alphaquality.org

Ще известим одобрените по документи кандидати за следващите етапи на подборната процедура

 

 

'l; Преподавател по LEAN производство


Изисквания 

Образование – висше техническо или природонаучно образование.
Знания – задълбочено теоретично и практическо познаване на принципите и методите на Lean производството и на методическите инструменти на постоянните подобрения.
Стаж – минимум 4 години индустриален стаж в технически или в производствен ресор.
Компютърни умения – Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).
Един чужд език на добро работно ниво (английски, немски или френски).

Задачи 
Самостоятелно или в екип подготвя и прави публични и фирмени обучения „на място“ за разясняване и прилагане на принципите и инструментите на Lean производството.
Самостоятелно или в екип помага на фирми и организации, клиенти на "Алфа Куолити", при избора и при практическото въвеждане на отделни или свързани Lean инструменти.

Въвеждане 
"Алфа Куолити" осигурява обучение и подкрепа за развитие на знанията и уменията.

Изискуеми документи

 1. Професионална биография – образование, допълнителни обучения, професионален опит, текущ работодател, заемани позиции и свързани с тях задачи и отговорности.
 2. Удостоверения от обучения по Lean, TQM, SPC и други, свързани с темата на конкурса.
 3. Самооценка за степента на познаване и владеене на различните Lean инструменти.
 4. Мотивационно писмо, от което да проличи разбиране на дейността на "Алфа Куолити" и нагласа за вписване в идеите и принципите на нашата фирмена култура.
 5. Препоръки (само ако те съдържат оценки за успешно въведени Lean инструменти).

Адрес за представяне на документите: office@alphaquality.org

Ще известим одобрените по документи кандидати за следващите етапи на подборната процедура