анти корупция, 37001, подкуп, исо Iso37001, iso, anti bribery

БДС ISO 37001:2016

Системи за Управление за борба с подкупването. Изисквания с указания за прилагане

Какво е подкупване: в "тъмния" ъгъл парите минават от едни ръце в други. Постига се споразумение. Сключва се договор, печели се концесия. А в това време по-подходящият кандидат губи и/или фалира, защото друг е дал подкуп.

Кой плаща цената

- Бизнесът плаща цената, тъй като нормалните фирми не могат да са достатъчно конкурентноспособни спрямо ползващите непозволени средства - подкуп;

- Гражданите плащат цената защото заради корупционни сделки им се отказва качествен достъп до жизненоважни услуги, като сигурни пътища или основни здравни услуги

Колкото повече се знае за това престъпление и колкото по-голяма е обществената нетърпимост към него, толкова по-висок приоритет ще бъде разследването на това престъпление, толкова по-голям е рискът за и по-малка е вероятността служителите да искат или да приемат подкупи.

Отговорност на организациите е да работят активно за борба с подкупването/корупцията. Това може да бъде постигнато чрез система за управление на борбата с подкупването, каквато има за цел да осигури този стандарт, и чрез ангажимента на ръководството за създаване на култура на професионална почтеност, прозрачност, откритост и съответствие. Естеството на организационната култура е от решаващо значение за успеха или провала на една антикорупционна система за управление.

Какво е БДС ISO 37001

Това е стандарт, който предоставя насоки как да се създаде, внедри, поддържа и подобри система за управление на борбата с подкупването/корупцията.

Системата за управление на борбата с подкупването може да бъде автономна или интегрирана с други стандарти като ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO 14001 и др.

Ползи от внедряването

Чрез тази система за управление организацията може:

- определя критериите за оценка на риска от подкупване;

- има разработена и прилагана Антикорупционна политика;

- предоставя конкретни указания на всички служители, които могат да се сблъскат с искания за такива плащания, как да ги избягват и управляват;

- определяне на действията на служителите, които са платили обезщетение за улеснения или заради изнудване

За кого е подходящо да въведе и сертифицира система за управление на борбата с корупцията/подкупването?

Този стандарт отразява добрата международна практика и е приложим за малки, средни и големи организации във всички сектори, включително публичния, частния и нестопанския сектор. Корупционните рискове, пред които е изправена една организация, варират в зависимост от фактори като: размера на организацията, местоположенията и секторите, в които организацията оперира, и естеството, мащаба и сложността на операциите на организацията.

От отговорно управлявана организация се очаква да има политика за борба с подкупването, подкрепена от подходяща система за управление, която да я подпомага в нейните правни задължения и ангажимента й към професионална добросъвестност.

Запитване за сертификация

View your previous submissions
Изберете теми

Запитване за фирмено обучение