Търговска и транспортна логистика

търговска логистика

На семинара ще представим принципите и добрите практики за управление на логистични процеси при търговия с материални продукти.

Поставя се акцент върху рационализиране и оптимизиране на стоковите потоци между доставчиците и логистичните и търговски обекти и вътре в самите обекти.

Oсновни теми на обучението

 • теоретични основи на Търговската логистика;
 • що е Логистика и що е Търговска логистика;
 • перспективно и текущо планиране на запасите;
 • стратегии за оперативно управление на запасите;
 • вътрешна логистика на търговската единица;
 • складове и складово стопанство;
 • транспортиране и маршрутизиране на превозите;
 • подбор, оценка и взаимодействия с доставчици;
 • сътрудничество с и развитие на доставчиците;
 • документиране на системата за управление.

Профил на участниците

 • собственици
 • управители
 • мениджъри и специалисти по закупуването и кооперирането
 • производствени мениджъри
 • индустриални инженери

Защо да изберете това обучение?

check

Ще се докоснем осезаемо до важните теоретични основи на Търговската логистика

check

Ще избираме подходяща за нас система за управление на запаси и ще работим с малки запаси при балансиран риск от излишъци или дефицити

check

Ще усвоим базовите понятия и базовия инструментариум на Търговската логистика

check

Ще открием важната роля на рационално организираното складовото стопанство за осигуряването на постоянна наличност, за снижаване на разходите по запасите и за ускоряване на оборота им

check

Ще се научим да планираме краткосрочно и дългосрочно нашите запаси от стоки

check

Ще си взаимодействаме с нашите доставчици и ще им помагаме да се изграждат като постоянни партньори

​​​​​​Иновативни и утвърдени методи на преподаване

Мултимедийни презентации на темите, обогатени с примери от чуждестранни фирми в България и чисто български фирми. Въпроси за дискутиране, задачи за домашно и примерни задания за практикуми по всяка от темите на семинара

certificate

След обучението ще получите

 • персонално удостоверение за участие в обучението
 • учебни материали

 

Обучението може да бъде реализирано също като:

 

фирмено, индивидуално, онлайнИнформация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на  тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org

ПРЕДСТОЯЩИ ПУБЛИЧНИ ОБУЧЕНИЯ

Запитване за сертификация

View your previous submissions

Оферта за фирмено обучение