търговска, логистика, turgovska, logistika, logistic

Търговска и транспортна логистика

цена

690.00 лв

Цената е за един участник в един модул/обучение. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

време

Два дни/16 учебни часа

vodesht

доц. Анастас Кехайов

ezik

Български език

На семинара ще представим принципите и добрите практики за управление на логистични процеси при търговия с материални продукти.

Поставя се акцент върху рационализиране и оптимизиране на стоковите потоци между доставчиците и логистичните и търговски обекти и вътре в самите обекти.

Oсновни теми на обучението

 • теоретични основи на Търговската логистика
 • що е Логистика и що е Търговска логистика
 • перспективно и текущо планиране на запасите
 • стратегии за оперативно управление на запасите
 • вътрешна логистика на търговската единица
 • складове и складово стопанство
 • транспортиране и маршрутизиране на превозите
 • подбор, оценка и взаимодействия с доставчици
 • сътрудничество с и развитие на доставчиците
 • документиране на системата за управление

Профил на участниците

 • собственици
 • управители
 • търговски мениджъри, мениджъри логистика и мениджъри транспорт
 • ръководители на търговски, складови и транспортни звена
 • мениджъри и специалисти по закупуването и кооперирането

Защо да изберете това обучение?

check

Ще се докоснем осезаемо до важните теоретични основи на Търговската логистика

check

Ще избираме подходяща за нас система за управление на запаси и ще работим с малки запаси при балансиран риск от излишъци или дефицити

check

Ще усвоим базовите понятия и базовия инструментариум на Търговската логистика

check

Ще открием важната роля на рационално организираното складовото стопанство за осигуряване на постоянна наличност, за снижаване на разходите по запасите и за ускоряване на оборота им

check

Ще се научим да планираме краткосрочно и дългосрочно нашите запаси от стоки

check

Ще си взаимодействаме с нашите доставчици и ще им помагаме да се изграждат като постоянни партньори

​​​​​​Иновативни и утвърдени методи на преподаване

Мултимедийни презентации на темите, обогатени с примери от чуждестранни фирми в България и чисто български фирми. Въпроси за дискутиране, задачи за домашно и примерни задания за практикуми по всяка от темите на семинара

certificate

След обучението ще получите

 • персонално удостоверение за участие в обучението
 • учебни материали

 

Запитване за проект

View your previous submissions

Запитване за фирмено обучение

Абонаирай се за безплатен бюлетин

Получавайте известия за нашите актуални събития и полезна информация