seminar, stratgia, strategy, стратегия, семинар, обучение

Стратегически семинари

Стратегическите семинари са една проверена и добре доказала се форма за насочване и стимулиране на генеративното мислене на топ-мениджърските екипи и за подреждане и систематизиране на техните идеи и оценки по даден важен проблем за съдбата на фирмата им.

Какво представлява стратегическият семинар “в чист вид”? 

Подбира се подходящ екип от експерти по разискваните проблеми – това са топ-мениджъри от фирмата плюс още хора, вътрешни или външни. Предоставя им се наличната информация по проблемите, за да вникнат в тях. После бива проведена мозъчна атака за генериране на идеи, за посочване на причини или за предлагане на решения, според разглеждания случай. Накрая същата или друга група от експерти отсейва и оценява всички резултати от мозъчната атака.

Тук присъства и елементът “обучение”, което се състои в това, че ръководителите на евристични сеанси (мозъчна атака, дирижирана дискусия, морфологичен анализ, двукратна анкета за постигане на съгласие и пр.) и участниците в тях трябва да бъдат обучени на тези методи, и то не „отгоре отгоре“, а за да добият умения и нагласа за полезно участие в тях. 
Стратегическите семинари са особено полезни – например, при решаване на задача за ревизия на фирмения пазарно-продуктов профил, за определяне на насоки за развоя, за избор на перспективни пазари, за съпоставка на потенциални инвестиционни обекти, за оценка на конкуриращи се оферти, за изясняване на принципите на определена фирмена политика и пр.

Ако фирмата има добре сработен ръководен екип, тя може да проведе стратегически семинар далече от делничния шум – за два или три дни в обстановка, различна от обичайната, съчетаваща активен отдих с още по-активна мениджърска работа. Там ще се поставят, обсъдят и решат толкова много и важни въпроси, че накрая мениджърите се питат защо досега не са инвестирали мъничко време, за да си направят живота по-лек.

За запитвания търсете доц. Анастас Кехайов, 
управител на "Алфа Куолити", моб. 088 67 67 222

Запитване за проект

View your previous submissions

Запитване за фирмено обучение