FSSC 22000 (Food Safety System Certification) - version 6

Изисквания към Система за управление безопасността на опаковките за храни в съответствие с ISO 22000:2018 и ISO/ТС 22002-4

FSSC 22000 – Международен стандарт за сертифициране на Система за управление безопасността на храните

Схемата на FSSC 22000 е напълно призната от Инициативният комитет за глобална безопасност на храните (GSFI), бенчмарк органа за хармонизация на международните стандарти за безопасност на храните, наред с други схеми за управление на безопасност на храните, като схемите BRC, IFS и SQF.

Системите за управление сертифицирани по FSSC се признават от търговските вериги и други клиенти като равностойни на IFS Food, BRC

Обучението е предназначено за собственици, специалисти, ръководители и членове на НАССР екипи, които:

  • трябва да изберат по кой път да тръгнат – IFS, BRC или FSSC 22000
  • имат действащи системи за управление на безопасността на храните (НАССР, ISO 22000) и се налага да подобрят и актуализират документацията и работата си, за да преминат в по-високото ниво
  • трябва да предоставят доказателства, че системи им за управление са равностойни на тези сертифицирани по IFS Food, BRC Food

Запитване за сертификация

View your previous submissions

Запитване за фирмено обучение