lean, production, manufacturing, management, industry, лийн, леан, производство

LEAN PRODUCTION – Master Class

Детайлно запознаване с базовите идеи и с практическия инструментариум за ускоряване и поевтиняване на производството на винаги качествени продукти

Четиридeнвният LEAN PRODUCTION – Master Class e продължение на LEAN Basic Level. Създаден е за да представи по-детайлно и задълбочено едни от най-често прилаганите инструменти за организиране на супер ефективно производство, с къс цикъл и ниски разходи, чрез премахване на излишни ресурси и дейности. С това обучение искаме да споделим опит и наблюдения от реалното приложение на Lean Production в България. Да отправим послание към модерните мениджъри да бъдат отоврени и готови за промяната. Това пътят към успеха, а LEAN Master Class идва в помощ за по-лесно рабиране и осъзнаване на умните инструменти за повишаваане на ефективността в бизнеса

АУДИТОРИЯ

Собственици, управители и висши мениджъри на фирми от индустрията, реалния сектор и сферата на услугите, производствени мениджъри, технически мениджъри, мениджъри по развоя, търговски мениджъри, специалисти офериране и връзки с клиенти, мениджъри логистика, мениджъри закупуване, мениджъри външни кооперации, мениджъри по персонала, икономически мениджъри, специалисти по обученията, главни инженери, главни технолози, главни механици, главни енергетици, конструктори на инструменти, технологична екипировка и сменяеми приспособления, специалисти по ремонта и поддръжката, технолози и процесни инженери, индустриални инженери, инженери по качеството, специалисти по технологично проектиране на производството, специалисти по производствено планиране, специалисти по организация на производството, специалисти по оперативно управление на производството, специалисти по себестойността, икономисти и финансисти, Лийн мениджъри, членове на Лийн екипи. Обучението е подходящо за мениджъри от всички ресори и всички нива, както и за тиймлидери

ТЕМАТИКА

 • основни идеи. Lean Production – рожба на нови нужди на бизнеса;
 • описване и измерване на параметрите на производствения поток;
 • много видове излишни ресурси и дейности (Muda);
 • кртoграфиране на потока на стойността (Value Stream Mapping – VSM);
 • рационализирани работни места и участъци (5S System in Workplace – 5S);
 • накъсване на производствените серии (Short Series Production – SSP);
 • бърза смяна/пренастройка на оборудване (Single-Minute Exchange of Diе – SMED);
 • тотална продуктивна поддръжка (Total Productive Maintenance –TPM);
 • едноелементен поток (One piece flow) и непрекъснат поток (Continuous Flow);
 • обратно планиране (Inverse Planning) и Поток с изтегляне (Pull Flow);
 • производство и доставка „Точно навреме“ (Just In Time – JIT);
 • идентифициране и управление на тесните места в производството. Управление на закъсали и „приоритетни“ производствени поръчки;
 • регулиране на производствени капацитети, дисциплиниране на опашки от поръчки и скъсяване на времето за изпълнение (Queueing Theory– TOQ);
 • по-ниски нива на запасите по целия производствен поток (Stock Theory – TOS);
 • ежедневен контрол за стандартно изпълнение (Daily Management);
 • всеобщо участие в постоянни подобрения (Kai Zen);
 • ново осмисляне на ефективността (Lean Thinking);
 • организация при въвеждането на Lean Production;
 • правила за „продаване“ на идеята Лийн. Методи за консолидиране и консенсус. Превенция и преодоляване на съпротива. Приобщаване и мотивиране за участие;
 • Lean Production и другите подходи, насочени към производствената ефективност.

УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

МЕТОД НА РАБОТА

Мултимедийни презентации на темите, обогатени с примери от чуждестранни фирми в България и чисто български фирми. Въпроси за дискутиране, задачи за домашно и примерни задания за практикуми по всяка от темите на семинара

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

 • Персонално
 • Публично
 • Фирмено

РАБОТЕН ЕЗИК

 • Български
 • Английски

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на  тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org

ПРЕДСТОЯЩИ ПУБЛИЧНИ ОБУЧЕНИЯ

28 - 31 Януари
LEAN PRODUCTION – Master Class София view

Запитване за сертификация

View your previous submissions

Оферта за корпоративно обучение

Оферта за корпоративно обучение

Абонамент за нюзлетър

Предстоящи обучения и винаги актуална информация