Анастас Кехайов

Доц. Анастас Кехайов, основател на Алфа Куолити. Консултант и преподавател с над 30 години опит. Дългосрочни специализации във Франция по макропрогнозиране и по информатизация на управлението. Дисертация по Теория на запасите. Хабилитация по стратегическо планиране.

Консултира и преподава по Стратегическо планиране и фирмени политики, Управление на промени и кризи, Проектиране на организационното развитие, Иновационен маркетинг, Индустриална логистика, Тотално качество и Лийн производство.

Автор на книгите "LEAN практики", "Управлявай дръзко и мъдро", "Управлявай ефектиновстта с LEAN & TQM", "Управлявай логистиката на закупуването и производството", "Управлявай качествено чрез ISO 9001" - Вижте повече за книгите тук: https://alphaquality.org/knigi