upravlenie na kapitala, finansi, управление, ефективно управление, оборотния капитал, капитал, финанси

Ефективно управление на оборотния капитал и ликвидността

Как да изградим краткосрочно и дългосрочно планиране на ликвидността?

В семинара „Ефективно управление на оборотния капитал и ликвидността“ ще направим преглед на основните съотношения за ликвидност и ще посочим начините за освобождаване на ликвидност чрез ефективно управление на оборотния капитал.

След обучението Вие ще можете да:

  • определяте, контролирате и управлявате причините за недостига на парични средства и оборотен капитал;
  • работите с показателите, свързани с ликвидността, оборотния капитал и паричните потоци;
  • анализирате и управлявате ликвидността на предприятието;
  • оптимизирате паричните потоци и краткосрочното и дългосрочно финансиране.

АУДИТОРИЯ

Сред участниците в програмата „Ефективно управление на оборотния капитал и ликвидността“ могат да бъдат най-разнообразни групи от корпоративни клиенти и частни лица. Програмата е подходяща за:

  • специалисти и мениджъри в областта на: финансите, контрола, счетоводството, корпоративното и търговско управление;
  • данъчни консултанти.

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ 
Динамичен тренинг, с представяне на проблематични области в разглежданата материя, съпътстван от мултимедийна презентация и обсъждане (в действие) на възникналите въпроси. Презентацията е реализирана чрез презентационен софтуер Prezi.

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

  • Персонално
  • Публично
  • Фирмено

РАБОТЕН ЕЗИК

Български

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на  тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org

Запитване за сертификация

View your previous submissions

Запитване за фирмено обучение

Абонаирай се за безплатен бюлетин

Получавайте известия за нашите актуални събития и полезна информация