negotiation, юридически, договори, преговори, сделки, юрист

Юридически аспекти на договарянето

Целта на обучението е да обогатим уменията и познанията, необходими при договаряне и сключване на договори, във всяка бизнес сфера и на всяко ниво. Чрез реални примери от практиката, ще поставим акцент на това:

 • как да съставим договор – изисквания, условия и тънкости;
 • кои са системите за проследяване на изпълнение на договора;
 • организация на дейността на юрисконсулта;
 • документално електронно съхранение, предпазване на документи и още.

АУДИТОРИЯ

Mениджъри продажби, специалисти продажби, консултанти, неюристи ангажирани с изготвяне на документи уреждащи фирмени правоотношения

ТЕМАТИКА

Изготвяне и подписване на договор 
Страни; Предмет на договаряне; Срокове и условия за изпълнение; Цена, условия и начини на плащане; Задължения на страните; Гаранции; Неустойки; Условия за прекратяване и разваляне на договора; Приложими закони; подсъдност; арбитражни клаузи

Изпълнение на договора
Проследяване за изпълнение на договора; Изготвяне на документи за изпълнение и констатиране на неточности на изпълнението; съхранение и счетоводно отчитане на документооборота по изпълнение на договора; система за предизвестяване на падежи и неизпълнение

Подготовка за завеждане на дело
Изясняване на фактологията; Набавяне или обезпечаване на факти и доказателства; Юридически анализ на фактологията и прогнозиране на възможни съдебни искове; Обезпечения

+ БОНУС Организация на дейността на юрисконсулта /адвоката/

 • Деловодни системи
 • Системи за предупреждения и подсещане за предстоящи задачи, предизвестяване на срокове
 • Предпазване от пропуски
 • Документално и електронно съхранение и предпазване на документи; подредба на документооборота; архивиране

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ

Лекционни презентации на принципите, анализ на примери от българската практика. Обсъждане на проблеми, поставени от участниците в обучението

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

 • Персонално
 • Публично
 • Фирмено

РАБОТЕН ЕЗИК

Български

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на  тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org

Запитване за сертификация

View your previous submissions

Оферта за фирмено обучение

Абонаирай се за безплатен бюлетин

Получавайте известия за нашите актуални събития и полезна информация