Мениджър на система за управление

Организационни и човешки аспекти при въвеждане на стандартизирани системи за управление

цена

150.00 лв

Цената е за един участник в един модул. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

време

Един ден/8 учебни часа

vodesht

Преподавателски екип

ezik

Български език

Целта на обучението за Мениджъри на системи за управление е да се овладеят практиките за ефективна работа със сътрудниците, произтичащи от въвеждане на изискуемите от стандартите практики в процеса на внедряване, изпълнение и подобряване на Стандартизирани системи за управление. Представя състав и типови схеми за документиране на инструментите за управление на системи. Дава насоки за формиране и работа на екипи, преодоляване на съпротива и за мотивиране

Обучението дава добра подготовка на хората, ангажирани с внедряване, управление и поддържане на системи за управление. То задължително трябва да бъде част от цялостната програма за запознаване с прилаганите стандарти. Например, за да бъде Мениджър на система за управление едно лице, то трябва задължително да познава спецификата на прилаганите от фирмата/организацията стандарти.

Профил на участниците

Обучението е подходящо за собственици на фирми и висши мениджъри от реалния сектор. Мениджъри на системи за управление, Представители на ръководството, одитори. Средни ръководители и отговорници за процеси

Основни теми на обучението

  • Стандартизирани системи за управление – системи за определяне и възлагане на отговорности
  • Начини за дефиниране на права и отговорности при Стандартизираните системи за управление
  • Видове документи и тяхната йерархия
  • Матрици на отговорностите.  Описание на дейности и фирмени функции в Организацията
  • Екипна работа. Преодоляване на съпротивата срещу новости и промени
  • Мотивиране за участие и подобрения

​​​​​​Иновативни и утвърдени методи на преподаване

Мултимедийни презентации, допълнени с практически примери и въпроси за дискутиране

certificate

След обучението ще получите

  • персонално удостоверение за Мениджър на стандартизирана система за управление
  • учебни материали

ПРЕДСТОЯЩИ ПУБЛИЧНИ ОБУЧЕНИЯ

26 - 30 Август 2024
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Модул 4 - Мениджър на система за управление
Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015
Модул 3А - ISO 19011:2018
Модул 5А - БДС EN ISO 14001:2015
Модул 6А - БДС ISO 45001:2018
Онлайн view

Запитване за сертификация

View your previous submissions
Изберете теми

Запитване за фирмено обучение