esg, social, enviormental, govenment, regulation, регулация, есг

Задължения за корпоративно ESG отчитане

Нормативна рамка на ЕС за задължително отчитане във връзка с устойчивостта (ESG)

 

цена

275 лв

Цената е за един участник в еднодневно обучение. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

ezik

Български език
Целта на обучението е за запознае аудиторията с нормативна рамка на ЕС за задължително отчитане във връзка с устойчивостта (ESG) към 01.01.2024ESG е подход в бизнеса, обхващащ Екология, Социални въпроси и Управление, който подчертава устойчивото и отговорно поведение на компаниите

enviorment

ENVIORMENT

В сферата на Екологията, фирмите се стремят да намалят въглеродния отпечатък и да опазят природните ресурси, прилагайки еко-приятни практики

social

SOCIAL

Социалните въпроси включват подкрепа за правата на работниците и участие в инициативи за социална отговорност, като подпомагат равенството и общественото благо

corporate, esg

GOVERNANCE

Доброто управление включва прозрачност, етично поведение и солидно корпоративно управление, гарантирайки доверие и отговорност пред заинтересованите страни

Интегрирането на ESG принципи помага за създаването на стойност за акционерите и обществото, като допринася за устойчиво развитие и дългосрочен успех.

Основни теми на обучението

 • Въведение е ESG. Цели на ЕС
 • Връзка между устойчивостта и финансирането
 • Нормативната рамка на ЕС към 01.01.2024
 • Обхват и срокове за прилагане на задълженията за ESG отчитане
 • (Е) Екологични фактори
 • (S) Социални фактори
 • (G) Управленски фактори
 • ESG интеграция и ESG отчитане
 • Стандарти за отчитането във връзка с устойчивостта съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2023/2772
 • DNSH - Ненанасяне на значителни вреди съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2022/1288

Профил на участниците

Курсът е подходящ за висшия мениджмънт и стратегическо управление. Хора с отговорности по отношение на: Финанси, Одит и Съответствие, Околна среда, Социални въпроси, Етика

Защо да изберете това обучение?

check

Разбирането на ESG практики и техните въздействия ще допринесе за устойчивия успех на вашата организация

check

Организациите, които интегрират ESG в своите операции, често получават предимство пред конкурентите си във възприятието на инвеститорите, клиентите и обществото

check

Законодателството и регулациите, свързани с ESG, стават все по-строги. Обучението ви ще ви помогне да се съобразите с тях и да избегнете евентуални нарушения

check

ESG обучението може да ви вдъхнови да откриете нови начини за иновации и ефективност във вашия бизнес, като същевременно се стремите към постигане на социални и екологични цели

check

Разбирането на рисковете и възможностите, свързани със заетостта, околната среда и управлението на корпоративното управление, ви помага да се справите по-ефективно с тези предизвикателства

check

Активното участие в усилията за подобряване на ESG практиките ви помага да изградите доверие и добра репутация сред заинтересованите страни

​​​​​​Иновативни и утвърдени методи на преподаване

 • презентация
 • обсъждане на документи
 • разглеждане на казуси

ПРЕПОРЪКА

 • предварително зададени казуси за обсъждане
certificate

След обучението ще получите

 • персонално удостоверение за участие в обучението
 • учебни материали

ПРЕДСТОЯЩИ ПУБЛИЧНИ ОБУЧЕНИЯ

Запитване за сертификация

View your previous submissions
Изберете теми

Запитване за фирмено обучение

Виж още подобни обучения