смед,smed, single-minute, exchange, Single-Minute Exchange of Diе, пренастройка на оборудването

SMED (Single-Minute Exchange of Diе)

Организационни и технически идеи за светкавично бърза подмяна/пренастройка на оборудването при производство в къси серии

SMED – Single-Minute for Exchange of Die (смени за минутка пресформата) е метод на Тойота, въведен още през 50-те години на ХХ век. Методът SMED преследва драстично скъсяване на времето за смяна/пренастройка на оборудването от един към друг продукт. Всяка фирма от реалния сектор – и голяма, и малка – е под натиска на често променящо се търсене, на все по-спешни и с все по-малки обеми поръчки. За да бъде ефективна, фирмата трябва да скъси времето за смяна/пренастройка на оборудването, което при къси серии то е съизмеримо с времето за производство. SMED съчетава технически с организационни решения за бърза смяна/пренастройка на оборудването и това позволява да се постига висока производствена ефективност и при по-къси серии. SMED разглежда процеса на смяна/пренастройка като система от дейности, наричани елементи, и стъпва на две идеи.

Първата идея е възможно повече „вътрешни“ елементи (вършат се при спряно оборудване) да се преобразуват във „външни“ (вършат се преди спиране и/или при работещо оборудване).

Втората идея е да се опростят, рационализират или елиминират колкото може повече елементи (и външни, и вътрешни). SMED успешно се прилага и при по-дълги серии като неразделна част от подхода за повишаване на общия рандеман на оборудването TPM (Тотална продуктивна поддръжка на оборудването).

Фирми, въвели SMED, са винаги ефективни при всякаква дължина на сериите и могат да произвеждат продукти, по всяко време и в количества, много по-близки до това, което клиентите очакват. Въвеждането на SMED е необходимо условие за въвеждане на TPM

Запитване за проект

View your previous submissions

Запитване за фирмено обучение