5S, work organisation, 5s sysem, lean

Система 5S на работно място

Sort! Set in order! Shine! Standardize! Sustain!
Публично обучение
4 Октомври 2023
- Онлайн

цена

250.00 лв

Цената е за един участник в обучение/модул. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

време

Един ден/8 учебни часа

vodesht

инж. Бончо Антонов

ezik

Български/Английски език

Защо 5S?

Защото 5S има пет стъпки, а на японски и на английски тези стъпки са именувани с думи, започващи с буквата „S“. А ние, по стар си навик да побългаряваме нещата, казваме 5П. Стъпките пак са 5, но сме ги нарекли „Подбери“, „Подреди“, „Почисти“, „Покажи“, „Поддържай“.

5S се отнася и прилага към работно място или работен участък. Независимо какви са типът и размерът на производството, независимо какви са продуктът или пък услугата.

Именно това е целта на обучението - да се научим, да усвоим и да се подготвим за прилагане на 5S:

 • какво представлява 5S;
 • кои са гарантираните му ползи;
 • как може да се въвежда без грешки и отклонения;
 • как следва да се наглежда, проверява, ревизира и подобрява.

Основни теми на обучението

 • Идея за видовете излишъци и загуби в производството
 • Общо представяне на идеите и на базовите принципи на 5S
 • Принципи и практически правила за отделяне на нужното от ненужното; подреждане на работното място; периодично и системно почистване; стандартизиране и показване; поддържане и подобряване
 • Организация за пилотно въвеждане на 5S
 • Организация за поетапно разгръщане на 5S
 • Човешки аспекти. Системата 5S като „движение“
 • Вътрешно и външно одитиране на Система 5S

Допълнителни теми

 • 5S като основа на TPM (Тотална продуктивна поддръжка)
 • 5S като изискване на SMED (Бърза пренастройка на оборудване)
 • 5S като една от предпоставките за „Just in Time“
 • 5S като начална стъпка на широкообхватна Лийн трансформация

Профил на участниците

Собственици, управители и висши мениджъри на фирми от индустрията, реалния сектор и услугите. Производствени мениджъри от всички нива. Други мениджъри – технически и по развоя, търговски, логистика, закупуване, по персонала, икономически мениджъри. Главни и водещи инженери, технолози, механици, енергетици, по ремонт и поддръжка. Технолози и процесни инженери, индустриални инженери, инженери по качеството, специалисти по технологично проектиране, организация, оперативно уптравление на производството. Лийн мениджъри, членове на Лийн екипи.

Обучението е подходящо за мениджъри от всички ресори и нива, както и за тиймлидери

Защо да изберете това обучение?

check

Защото сте лидер или член на Lean екип

check

Защото ще срещнете колеги, с които може да обмените опит по темата

check

Вече са ви възложили или в момента работите по проект за 5S

check

Защото прилагането на 5S при вас може да има някои особености и специфики

check Защото сте въвеждали 5S, но искате да сте сигурни в приложените решения check

Ще създадете полезни и преспективни връзки с екипа на Алфа Куолити

Иновативни и утвърдени методи на преподаване

Лекционни презентации, подкрепени с примери и снимки. Дискусии и изказвания по учебните теми и по въпроси, повдигнати от участниците.(Въпросите на участниците може да бъдат обявени още при записването за участие). Решаване на практически казус

certificate

След обучението ще получите

 • персонално удостоверение за участие в обучението
 • учебни материали

 

Детайли за обучението

Онлайн
4 Октомври
Модул - Система 5S на работно място
Лектор

инж. Бончо Антонов

Tитулярен преподавател в Алфа Куолити от 1990 г. Електроинженер с 20 години стаж като технолог, конструктор в БРВ, водещ конструктор, маркетолог, сервизен инженер, отговорник по качеството и титулярен експерт в МТЦ на Изотимпекс в Москва, зам.-директор по качеството и мениджър на СУК на ИСТМ. В Алфа Куолити е преподавател по иновационен маркетинг и управление на развойни проекти и по стандарти и модели за системи за управление. Участвал е в над 200 публични и фирмени обучения. Има многобройни участия във вътрешно-фирмени и външни обучения по различни дисциплини на мениджмънта. Централна фигура в екипа на Алфа Куолити, който преподава по инструментариума на Lean Manufacturing. Съорганизатор на Лийн клуб 1 към Алфа Куолити

Цена
250 лв
Място на провеждане
Онлайн
Продължителност
един ден, от 09:00 до 17:00 часа, регистрация от 08:30 часа

Обучението се провежда онлайн под формата на конферентен разговор. Изисква се да имате добра интернет връзка и микрофон (за да задавате въпросите си). По време на обучението ще виждате споделен екран на водещия с презентация в реално време с разяснения и примери по съдържанието. Ще имате възможност да задавате въпроси и да участвате в решаване на казуси.

Цената е за един участник в един модул. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

Отстъпки: 

◾  5% за ранно записване до 30 дни преди началото на обучението;

◾ 10% за двама и повече участници от една организация;

◾ 20% за редовни клиенти и за членове на Лийн клубoвете към „Алфа Куолити“.

Плащане по банков път: IBAN: BG05UBBS80021056777920; BIC: UBBSBGSF

Нощувки: За сметка на клиента. Като курсисти на Алфа Куолити имате право на отстъпка в х-л Легенди за гр. София

Регистрация

Регистрирани участници

Order
цена: 250 лв. без ДДС
Данни за фирмата

Запитване за фирмено обучение