финанси, криза, мениджмънт, финансов, план, finance, finansi, kriza, crisys

Управление на финансите в криза

Бонус тема: Държавна политика за мерки и действия по време на извънредното положение
Публично обучение
28 Май
- Онлайн

цена

185.00 лв

Цената е за един участник в еднодневно обучение. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

време

Един ден/8 учебни часа

vodesht

д-р Петър Петров

ezik

Български/Английски език

Обучението представя една силно коментирана и вълнуваща тема за бизнеса в България и на световно ниво - задаващата се финансова криза. Целта е да предоставим разумни указания и насоки за това как да съхраним бизнеса в условията на криза. 

Ще разгледаме реалните действия и антикризисни инструменти използвани от държавата и ще дадем разяснения по най-актуалната тема в момента за Законa за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ДВ бр. 28 от 24.03.2020 г.)

Ще дадем насоки за разработване на  антикризисна програма и план за финансово оздравяване на фирмите и организациите.

Основни теми на обучението

 • Характеристики на икономическите и финансови кризи: какво се случва?
 • Натрупват ли се криза върху криза? Глобални, национални, външни и вътрешни, комбинирани, отраслови и структурни икономически кризи.
 • От Великата депресия (1929 г. – 1933 г.) до днес: уроците на световните икономически кризи. Алфред Причард Слоун-младши, Франк Доналдсън Браун и спасяването на Дженеръл Мотърс през 20-те години на миналия век.
 • Качества на антикризисния лидер. Лий Якока и спасяването на Крайслер през 1979 година.
 • Икономическите кризи на ниво предприятие. Кризи и кризисен процес: фази и стадии. Кризи на резултатите и кризи на ликвидността.
 • Традиционно и антикризисно управление: сравнителни характеристики, цели, решения, стил на ръководство и персонал.
 • Управление на ефективността на фирмата в кризисни ситуации: да измерим ефективността.
 • Оперативни и стратегически мероприятия по преструктуриране: подобряване на резултатите и ликвидността.
 • Управление на персонала в условия на криза: човешки фактор и човешки капитал.
 • Антикризисна програма и план за финансово оздравяване.
 • Бонус тема: Разясняване на Законa за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ДВ бр. 28 от 24.03.2020 г.)

Профил на участниците

 • собственици на бизнес;
 • директори, финансови, икономически и търговски директори
 • мениджъри на всички административни нива;
 • ръководители на финансово-счетоводни отдели, счетоводители, както и счетоводители на индивидуална практика;
 • както и всички лица, които са ангажирани или се специализират в областта на преодоляването на кризисни ситуации и преструктурирането на компании.

Защо да изберете това обучение?

check

Ще разясним възможностите за подпомагане на бизнеса по Законa за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ДВ бр. 28 от 24.03.2020 г.).

check

Ще научите повече за оперативните и стратегически мероприятия по преструктуриране: подобряване на резултатите и ликвидността.

check

За да разпознавате видовете икономическите кризи на ниво предприятие. Кризи и кризисен процес: фази и стадии. Кризи на резултатите и кризи на ликвидността.

check

Антикризисна програма и план за финансово оздравяване.

Как да управляваме персонала в условия на криза: човешки фактор и човешки капитал.

check

Подход за управление на ефективността на фирмата в кризисни ситуации: как правилно да измерим ефективността?

check

За да се запознаете с традиционното и антикризисното управление: сравнителни характеристики, цели, решения, стил на ръководство и персонал.

Иновативни и утвърдени методи на преподаване

 • онлайн обучение, равняващо се на осем (8) присъствени астрономически часа;
 • презентация, електронни материали, достъп до специализираната класна стая на обучението в Google classroom, достъп до Skype линията на обучението;
 • възможност за допълнителни консултации и сътрудничество с лектора.
certificate

След обучението ще получите

 • персонално удостоверение за участие в обучението
 • учебни материали

Предстоящи обучения

Онлайн
28 Май
Управление на финансите в криза
Лектор

Петър Петров

Петър Петров е водещ консултант по финансов анализ – както на фирми, работещи в областта на реалния сектор, така и на финансови институции и организации с нестопанска цел. Автор на книгите „Практически анализ на финансовите отчети – концепция и примери“, „Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“, „Наръчник: Счетоводство и финанси за мениджъри“, „Наръчник: Ефективно взаимодействие управител – счетоводител“, както и на над 200 публикации в специализирани и периодични издания по тематики, свързани с прогнозирането на финансови затруднения, анализа на финансовите отчети, счетоводството и кредитния анализ. Автор на научни разработки в областта на ликвидността на нефинансовите предприятия на отраслово ниво, представени на международни научни конференции в страната и в чужбина. От 2018 година е докторант на самостоятелна подготовка към Технически университет – София с докторантура на тема „Усъвършенстване на инструментариума на ликвидността в нефинансовите предприятия (на база на изследване на първичния автомобилен пазар в Република България)“.

Консултира както малки и средни български и чуждестранни фирми, така и мултинационални компании, опериращи в над 165 държави в света. Участвал е в преговори на държавно ниво като водещ консултант.

От 2005 г. е автор и водещ на фирмени обучения, динамични тренинги и семинари, свързани с тематиката на анализа на финансовите отчети, манипулациите и фалшификациите на финансовите отчети, разработването на успешни бизнес планове, бизнес преговори, успешните презентации. Лектор на Германо-Българска индустриално-търговска камара, Гьоте-Институт България, Международен банков институт, както и други институции.

Цена
185 лв
Място на провеждане
Онлайн
Продължителност
един ден, от 09:00 до 17:00 часа, регистрация от 08:30 часа

Обучението се провежда онлайн под формата на конферентен разговор. Изисква се да имате добра интернет връзка и микрофон (за да задавате въпросите си). По време на обучението ще виждате споделен екран на водещия с презентация в реално време с разяснения и примери по съдържанието. Ще имате възможност да задавате въпроси и да участвате в решаване на казуси.

Цената е за един участник в един модул. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

Отстъпки: 

◾  5% за ранно записване до 30 дни преди началото на обучението;

◾ 10% за двама и повече участници от една организация;

◾ 20% за редовни клиенти и за членове на Лийн клубoвете към „Алфа Куолити“.

Плащане по банков път: IBAN: BG41FINV91501015182570; BIC: FINVBGSF

Нощувки: За сметка на клиента. Като курсисти на Алфа Куолити имате право на отстъпка в х-л Легенди за гр. София

Регистрация

Регистрирани участници

Order
цена: 185 лв. без ДДС
Данни за фирмата

Оферта за фирмено обучение