lean, consulting, project, леан, лийн

LEAN ПРОЕКТИ

Силата на LEAN инструментите в производството и бизнеса

Това, което най-много тежи на производството и бизнеса като цяло, са излишните ресурси и дейности, които не създават полезна стойност за клиента – това са загуби, които довеждат до тромавост на управлението и до невидимо разпиляване на много пари.

LEAN производството (синоним на LEAN Manufacturing) е гъвкаво производство (като продуктова номенклатура и серийност), което е супер ефективно (в три измерения – разходи, качество и най-вече срокове). Гъвкавостта и ефективността се дължат на това, че на LEAN производството не му натежават никакви излишни ресурси и дейности. В резултат производството може да се управлява по-лесно и по-добре.

Днешният индустриален свят постепенно казва „Сбогом!“ на големите поръчки и дългите серии. Способността за постоянно снижаване на цената, без това да влоши качеството или да удължи срока на доставка, става определящ фактор за избора на доставчици и подизпълнители. Имат бъдеще само фирми, които са създали условия да приемат и изпълнят бързо, икономично и качествено все повече на брой, но по-малки поръчки – паралелни, разнообразни, с нехомогенни и с все по-високи изисквания за цената и качеството, за срока и за другите условия на доставката.

lean diagnostika

LEAN диагностиката има за цел да насочи и улесни LEAN трансформацията.

Според това до какъв етап е достигнала Вашата LEAN трансформация, LEAN диагностиката може да протече по две линии. Тя може да бъде част от подготовката за LEAN трансформация. Или да е диагностика в хода на вече стартирана LEAN трансформация

Виж повече


LEAN одитът има за цел да предостави ясна и обективна картина за резултатите и за ефикасността на усвоените LEAN практики.

Предлагаме три различни вида LEAN одити

  • Клиентски LEAN одит (одит от втора страна)
  • Подготвителен LEAN одит (за успешно представяне при клиентски одит)
  • LEAN Аssessment одит (одит за самооценка на прогреса на LEAN трансформацията)
Виж повече

lean odit


lean workshop

 

LEAN Workshop е интелигентен и ефективен метод за разкриване и ранжиране на важните за фирмата Лийн задачи. За невероятно кратко време, чрез структурирани сесии, фирменото ръководство успява да очертае основните насоки за провеждане на Лийн трансформацията и да набележи първите стъпки към нея

Виж повече

 

 


Много са вариантите на организация за провеждане на LEAN трансформация. Всяка фирма трябва да намери „своя ключ“, а ние сме готови да помагаме с нашия опит

Виж повече

lean трансформация

Запитване за проект

View your previous submissions

Запитване за фирмено обучение