ISO 13485:2016

ISO 13485:2016

Медицински изделия. Системи за управление на качеството. Изисквания за целите на нормативните актове
Публично обучение
16 Октомври 2023
- Онлайн и София
ИНФО

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТАНДАРТА

Стандартът ISO 13485 съдържа изисквания за система за управление на качеството, която обслужва създаването на медицински продукти и за изпълнението на свързани с такива продукти услуги, по начин, който отговаря на изискванията на клиентите и на приложимите правни норми.

По дух стандартът ISO 13485 е изцяло базиран на ISO 9001, но е типичен пример за секторно специфичен стандарт, с това че добавя свои характерни за бранша изисквания и изключва изисквания на ISO 9001, които не са приложими поради вида на медицинския продукт.

Някои по-характерни акценти на стандарта:

 • изискват се записи за доказване, че оборудването и другите инфраструктурни елементи са поддържани; по-подробно са представени изискванията за дефиниране и управление на работната среда;
 • изискват се записи, свързани с действия по управлението на риска при създаването на продукта;
 • изискват се документирани процедури за проектиране и разработване;
 • утвърждаването на нов продукт (дали е пригоден за предназначена или за реална употреба) трябва да става преди неговата доставка или приложение. Това включва и клинични изпитвания;
 • изискват се документирани процедури за закупуване и записи от входен контрол на закупени материали;
 • изисква се проследимост, базирана на записи за идентифицирани партиди;
 • има специални изисквания за контрол, инсталиране и обслужване;
 • има специфични изисквания за имплантируеми медицински изделия;
 • изискват се документирани процедури за съхранение на продукта;
 • значително внимание има към изискванията за подобряване.

Документът ISO/TR 14969:2004 представя насоки за прилагане на изискванията към система за управление на качеството, съдържащи се в ISO 13485. С такава цел той съдържа обяснения, които помагат да се разберат по-добре изискванията и представя методи и подходи, подходящи за изпълнение на изискванията.

ОБУЧЕНИЕ

ОБУЧЕНИЕ ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ СЪС СТАНДАРТА

Целта на обучението е обучаемите да бъдат запознати с изискванията на стандарта ISO 13485. С цел по-добро разбиране на тези изисквания по време на обучението се дават примери за прилагане на изискванията на стандарта на практика в организациите.

Ползи от обученията

Обучаемите ще получат информация за изискванията на стандарта с коментари по тяхното практическо прилагане. Ще разберат основните ползи от внедряване на стандарта, свързани с:

 • удовлетворение на клиентите чрез доставка на продукти, които постоянно отговарят на изискванията на клиентите, както и на качеството, безопасността и нормативните изисквания;
 • намалени оперативни разходи чрез непрекъснато подобряване на процесите и в резултат на оперативната ефективност;
 • подобрени взаимоотношения със заинтересовани страни - включително служители, клиенти и доставчици;
 • постигане на пълно съответствие с нормативните изисквания и понижаване на риска от законови нарушения;
 • подобрено управление на риска чрез по-голяма съгласуваност и проследимост на продуктите и използване на техники за управление на риска;
 • повишаване на имиджа и конкурентно предимство.

Анотация на обучението

Обучението протича под формата на лекционни занимания и дискусии по основни моменти от стандарта. По време на обучението се дават примери от практиката на обучителя и дискусии с аудиторията с цел обмяна на опит при практическото внедряване на системата и спазване на приложимите законови изисквания.

Целеви контингент на обучението

Обучението е предназначено за ръководители и специалисти, които са производители и доставчици на медицински продукти, компоненти, услуги и дистрибутори на медицински изделия и които са решили да хармонизират своята система за управление на качеството с нормативните изисквания за дейността чрез прилагането на изискванията на стандарта  ISO 13485. То е подходящо и за ръководители,  вътрешни одитори и сътрудници на организации, които имат внедрени и действащи системи за управление в съответствие с изискванията на стандарта ISO 13485.

Детайли за обучението

Онлайн и София
16 Октомври
Модул 8А - ISO 13485:2016
Лектор

инж. Камен Кънев

 

камен кънев

Водещ одитор и титулярен преподавател в Алфа Куолити от 1994 г. Машинен инженер, спец. “Хидравлични машини”, Технически университет в София, 1971 г. Следдипломна специализация по “Металорежещи машини с ЦПУ” в Технически университет в София, 1984 г. 

Има 20 годишен стаж като конструктор, технолог и н-к ОТК в завод 5 на Арсенал – Казанлък. QMS и TQM мениджър, вътрешен и DGQ/EOQ външен одитор.

Завършил е Технически университет, Габрово и Deutsche Gesellschaft fur Qualite, Germany, 2000 г. Притежава сертификат от IRCA A 170025 курс за обучение на водещи одитори на LRQA.

Водещ консултант в повече от 200 проекта, в различни отрасли. Водещ преподавател в над 150 фирмени и публични обучения по системи и методи за управление на качеството и други аспекти на фирмената ефективност. Титулярен преподавател по методи за анализ на проблеми, методология на постоянните подобрения и инструментариума на Лийн производството

 

 

Цена
124 лв
Място на провеждане
1407 София, кв. Хладилника, ул. Кишинев 8-10 или Онлайн
Продължителност
един ден, от 09:00 до 17:00 часа, регистрация от 08:30 часа

Обучението се провежда присъствено в София или онлайн под формата на конферентен разговор. Изисква се да имате добра интернет връзка и микрофон (за да задавате въпросите си). По време на обучението ще виждате споделен екран на водещия с презентация в реално време с разяснения и примери по съдържанието. Ще имате възможност да задавате въпроси и да участвате в решаване на казуси..

Цената е за един участник в един модул. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

Отстъпки: 

◾  5% за ранно записване до 30 дни преди началото на обучението;

◾ 10% за двама и повече участници от една организация;

◾ 20% за редовни клиенти и за членове на Лийн клубoвете към „Алфа Куолити“.

Плащане по банков път: IBAN: BG05UBBS80021056777920; BIC: UBBSBGSF

Нощувки: За сметка на клиента. Като курсисти на Алфа Куолити имате право на отстъпка в х-л Легенди за гр. София

Регистрация

Регистрирани участници

Order

Отстъпка: 5%

цена: 117.8 лв. без ДДС
Данни за фирмата

Запитване за фирмено обучение