Модулни семинари
по международни
и международно
признати стандарти
 
 
 
 
 
ITIL обучения
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Качество над стандарта
 
 
 
Пазарен успех
 
 
 
 
 
 
 
 
Екипна работа
 
 
 
Висш мениджмънт
 
 
 
 
 
 
 
Финанси и счетоводство
 
 
 
 
 
Регулаторни изисквания
 
 
 
 
Логистика
 
 

ROOT CAUSE ANALYSIS

06 ноември 2017 г. София

Целта на обучението е да се идентифицират, коригират и елиминират повтарящи се проблеми, като се фокусира върху подобрения на процеса и продукта

Обучението представя инструментариум от методи за решаване на проблеми, които се опитват да идентифицират коренните причини за тях. Включени са 8D методология, Аполо анализ, 5 Защо?, PDCA/ FTA, Ишикава диаграма -  "причинно-следствени диаграми", с които ще можем да  разрешим не един сложен проблем, възникнал в ежедневната ни работа, както и за:

 анализ на инциденти и рисковите фактори на работното място;
анализ на несъответствия, свързани с качеството в индустриалното производство;
анализ на несъответствията при бизнес процеси;
разработката на различни видове анализи на отказите и ефектите от тях;
анализ на системи за управление.

Обучението е подходящо за:

  • ръководители на организации;
  • представители на ръководството;
  • одитори „от втора страна“;
  • мениджъри и вътрешни одитори на стандартизирани системи за управление;
  • консултанти и специалисти по стандартизирани системи за управление;
  • всеки, които има желание да научи повече за стандартите и да ги прилага на практика.

Водещ на обучението
инж. Камен Кънев е водещ консултант и преподавател на курсове за подготовка на вътрешни одитори и мениджъри на стандартизирани системи за управление

Метод на работа: Лекционни презентации, подкрепени с примери. Дискусии по учебните теми и по проблеми, повдигнати от участниците

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

Място на провеждане: СОФИЯ, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27, ет.1

Време: 1 ден, от 09.00 до 17.00 часа

Регистрация:  09.30 часа

Цена:  210 лв, отделно ДДС
Цените включват обучение, удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали

Плащане по банков път:
IBAN: BG41FINV91501015182570
BIC: FINVBGSF
Отстъпки: 10% за двама и повече участници от една организация

Нощувки: За сметка на клиента. Като курсисти на Алфа Куолити имате право на отстъпка в х-л Легенди за гр. София

Допълнителна информация: В работни дни от 10.00 до 17.00 ч.
тел./факс: 02-8624903 | 02-8687531
e-mail: office@alphaquality.org