Алфа Куолити

НОВИНИ

НОВО
в учебния ни център през
есен 2016

LEAN MASTER CLASS
От 17 до 19 октомври 2016 г.
в учебния център на Алфа Куолити

НОВО
ISO 9001
и
ISO 14001
Време е за обновяване!

lean production


Лийн Академия
9 семинара, 17 инструмента на Лийн

» виж повече за тези обучения

Курсът "Lean Production – Master Class" представя в систематизиран вид подхода за организиране на суперефективно производство, с къс цикъл и ниски разходи, чрез премахване на излишните ресурси и процеси.
Тридневното обучение е насочено към собственици на фирми и висши мениджъри от индустрията, производствени и технически мениджъри, индустриални инженери, специалисти по технологично проектиране на производството и специалисти по производствено планиране. Методът ще бъде представен с оглед на практическите приложения в български условия.
Лектор e доц. Анастас Кехайов.

Допълнителна информация и възможност за регистрация може да намерите ТУК

На 29 септември 2015 г. официално бяха публикувани новите стандарти за системи по качеството SO 9001 и по околната среда ISO 14001.

До м. септември 2017 г. ще е възможна сертификация както по старите така и по новите версии на стандартите. След това сертификация ще е възможна само по версиите от 2015 година.

Сертификатите по версия 2008, издадени по време на преходния период (от 2015-09-22 до 2018-09-23), ще са валидни до края на този преходен период.

В учебния център на Алфа Куолити се провеждат обучения за запознаване с новите версии на стандартите в градовете София, Пловдив, Варна и Велико Търново.

Детайли и програма на предстоящите семинари може да видите ТУК

ПРОГРАМА НА СКОРО ПРЕДСТОЯЩИТЕ ОБУЧЕНИЯ ПРЕЗ 2016 г.
19
септември
София
20
септември
Варна
26 - 30
септември
Варна
26
септември

ПОДХОД ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

София
27
септември
София
28
септември
София
29
септември
София
30
септември
София
04 и 05
октомври
ИНДУСТРИАЛНА ЛОГИСТИКА И ПРОИЗВОДСТВЕН ИНЖЕНЕРИНГ
София
06 и 07
октомври
СЧЕТОВОДСТВО И ФИНАНСИ ЗА НЕФИНАНСОВИ МЕНИДЖЪРИ
София
10
октомври
SPC & СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ ЗА ВЗEМАНЕ НА РЕШЕНИЯ
София
10 - 14
октомври
София
13 и 14
октомври
БДС EN ISO/IEC 17025:2006

Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране

София
от 17 до 19
октомври
LEAN PRODUCTION – MASTER CLASS
София
от 10 до 14
октомври
София

УПРАВЛЯВАЙ С АНАСТАС КЕХАЙОВ

Книги за модерния мениджър


Излязоха от печат три нови заглавия от автора на "Управлявай дръзко и мъдро"
доц. Анастас Кехайов. След успеха на първата книга от поредицата УПРАВЛЯВАЙ, авторът предизвиква читателите да се запознаят още по-задълбочено с едни от най-важните принципи на управлението.
Книгите съдържат ценни примери от практиката и целта е да послужат за постигане на високи резултати в бизнеса и висш пилотаж в мениджмънта. Представяме Ви колекцията, която всеки модерен мениджър трябва да притежава.

ОТСТЪПКИ Сега може да поръчате книгата на специалните ни цени, а при поръчка на повече от два броя, ползвате следните отстъпки

  • от 10 до 20 броя- 15 %
  • повече от 20 броя - 20 %

Може да закупите промоционален комплект, съдържащ четирите книги на специална цена 50.00 лв с ДДС

book
24,00 лв  
15,00 лв  
15,00 лв  
9,00 лв  

OT БДС EN ISO 9001:2008 КЪМ БДС EN ISO 9001:2015

Kакво ни очаква по време на прехода от старата към новата версия?


Официалното публикуване на новата версия на стандарта БДС EN ISO 9001:2015, която заменя сега съществуващия стандарт ISO 9001:2008, налага фирмите и организациите, прилагащи стандарта, да „пренастроят” системите си в гратисния период от 3 години.

Съгласно указанията на Международната организация по стандартизация една година след публикуването на БДС EN ISO 9001:2015 всички издадени акредитирани сертификации (нови сертификации или ресертификации) трябва да бъдат по ISO 9001:2015. Три години след публикацията на БДС EN ISO 9001:2015, всички съществуващи сертификации по БДС EN ISO 9001:2008 няма да бъдат валидни.

Вие можете да получите конкретна помощ от Алфа Куолити по изясняване на възможностите
за това как Вашата система за управление на качеството да премине по   БДС EN ISO 9001:2015. Сертификацията по новата версия БДС EN ISO 9001:2015 може да стане на редовен надзорен или ресертификационен одит, което трябва да бъде договорено с Вашия сертификационен орган.

>>> Свържете се с наш консултант за повече информация

За запознаване на ръководителите и мениджърите на СУК с новата версия на стандарта,
Алфа Куолити предлага обучения за своите клиенти по БДС EN ISO 9001:2015.

>>> Вижте повече информация в публичните ни обучения

OГАНИЗИРАНЕ НА ФИРМЕНИ ОБУЧЕНИЯ


Фирмените обучения са подxодящи за фирми и организации, които желаят и имат капацитет да обучат повече свои служители. Някои от предимствата са спестяване на разходи за командировки, персоналът остава на разположение на не работния процес. Фирмените обучения могат да бъдат организирани по всяка една от тема на публично обучение, както и по теми представляващи особен интерес за Вас, например:

ЗАПИТВАНЕ ЗА ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ
АКТИВНИ ОБУЧЕНИЯ

ISO ОБУЧЕНИЯ
Вътрешни одитори - ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001...
БДС EN ISO/IEC 17025:2006
НОВО! ISO 31000 - Управление на риска. Принципи и указания
Как се проектира система за управление

ОБУЧЕНИЯ ЗА МЕНИДЖЪРИ

Lean production – Basic level
Lean production – Master class
TPM - Тотална продуктивна поддръжка
Индустриална логистика и производствен инженеринг
Търговска и транспортна логистика
Пазарно разузнаване и търговски решения
Търговски маркетинг и търговско планиране
Иновационен маркетинг и продуктови иновации
Фирмата ми се разраства
Management by Quality
Отбранителни и нападателни стратегии
Продаване на идеи и меко прокарване на промени
Бъди по-бърз и по-евтин от конкурентите
Как се изгражда персонал за завиждане

СПEЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ

НОВО! Езикът на лицето и тялото в полза на бизнеса
НОВО! Ефективно управление на оборотния капитал и ликвидността
Управление на производствени и опасни отпадъци
Управление на строителните отпадъци
SPC & Статистически методи за взимане на решения
ROOT CAUSE ANALYSIS
Канбан за проектно ориентиран бизнес
Бизнес етикет и протокол
Юридически аспекти на договарянето
Събери парите си сега
Презентационни и комуникационни умения
Работа без стрес и конфликти
Психология и структура на продажбата
Мениджмънт на онлайн репутацията
Професионални и езикови обучения
ФИРМЕНИ ОБУЧЕНИЯ