Модулни семинари
по международни
и международно
признати стандарти
 
 
 
 
 
ITIL обучения
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Качество над стандарта
 
 
 
Пазарен успех
 
 
 
 
 
 
 
 
Екипна работа
 
 
 
Висш мениджмънт
 
 
 
 
 
 
 
Финанси и счетоводство
 
 
 
 
 
Регулаторни изисквания
 
 
 
 
Логистика
 
 

TPM (Total Productive Maintenance)

Проактивна и многоаспектна грижа за доброто състояние и за пълноценното използване на оборудването, в която е ангажиран целият персонал на фирмата

Очаквайте скоро дата и място на провеждане

АУДИТОРИЯ

Собственици, управители и висши мениджъри на фирми от индустрията и реалния сектор, производствени мениджъри, технически мениджъри, специалисти по закупуване на ремонтни резчасти, инструменти и консумативи, мениджъри по персонала, специалисти по обученията, главни инженери, главни технолози, главни механици, главни енергетици, конструктори на инструменти, технологична екипировка и сменяеми приспособления, специалисти по ремонта и поддръжката, технолози и процесни инженери, индустриални инженери, инженери по качеството, специалисти по технологично проектиране на производството, Лийн мениджъри, членове на Лийн екипи. Обучението е подходящо за мениджъри от всички ресори и всички нива, както и за тиймлидери

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО

TPM е управленска система, създадена и използвана от Тойота, Мазда и други водещи компании в света, която води до повишена ефективност в производството, чрез създаване и прилагане на специфична нова фирмена култура за поддръжка на производственото оборудване

Целта на обучението по ТРМ е да представи на участниците механизма за отстраняване на четири от големите “болести” в производството:

 • повреди (по машините);
 • дефекти (в продуктите);
 • злополуки (с хората);
 • загуби (в производствената система).

В резултат от обучението ще можем:

 •   да реализираме непрекъснати подобрения, засягащи основни показатели на процесите и продуктите;
 •   да разкриваме видимите и невидими загуби в производството;
 •   да инициираме самооценка на състоянието и да помогнем в изграждането на приоритети за подобрение;
 •   да изградим една цялостна система за откриване и елиминиране на загубите;
 •   да подобрим фирмената култура с цел успешно внедряване на ТРМ.

ВОДЕЩ

Инж. Бончо Антонов е консултант и преподавател в Алфа Куолити от създаването на фирмата. Предишният му опит е от участия в и ръководство на развойни пpoекти. Работил е също като технолог, конструктор, сервизен инженер и изпитател. Понастоящем консултира и преподава по широка палитра от международни стандарти за системи за управление, по методи и модели на постоянните подобрения, по управление на иновационни проекти и структури, по проектна организация на индустрията и бизнеса

МЕТОД НА РАБОТА

Лекционни презентации, подкрепени с анализи на реални чуждестранни и български практики. Дискусии по учебните теми и по проблеми, повдигнати от участниците. Разглеждане и обсъждане на проблеми от практиката

УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ

Изтегли програма на семинара

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

 

ДЕТАЙЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕТО

Форма на провеждане
 • Персонално
 • Публично
 • Фирмено

Език
Български/Английски

Място на провеждане
София, кв. Лозенец,
бул. Никола Вапцаров 27, ет.1
виж на картата

Продължителност
1 ден, от 9.00 до 17.00 часа

Регистрация
08.30 - 08.45 часа

Цена 
210 лв, отделно ДДС
Цените включват обучение, удостоверение (сертификат),
кафе-паузи, учебни пособия
и помощни учебно-методически материали


Плащане по банков път
IBAN: BG41FINV91501015182570,
BIC: FINVBGSF

Отстъпки 

 • 10% за повече участници
  от една фирма/организация;
 • 20% за редовни клиенти
  и за членове на Лийн клуба
  към „Алфа Куолити“.

Нощувки
За сметка на клиента. Като курсисти на Алфа Куолити имате право
на отстъпка в х-л Легенди
за гр. София

Допълнителна информация:
В работни дни от 10.00 до 17.00 ч.
тел./факс: 02-8624903 | 02-8687531
e-mail: office@alphaquality.org