Модулни семинари
по международни
и международно
признати стандарти
 
 
 
 
 
ITIL обучения
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Качество над стандарта
 
 
 
Пазарен успех
 
 
 
 
 
 
 
 
Екипна работа
 
 
 
Висш мениджмънт
 
 
 
 
 
 
 
Финанси и счетоводство
 
 
 
 
 
Регулаторни изисквания
 
 
 
 
Логистика
 
 

ФИРМАТА МИ СЕ РАЗРАСТВА

За болките в коленете на бързо растящия като върлина юноша. Тайни за организационните и човешки аспекти на успешния растеж

31 октомври 2017 г. ❖ София

 

АУДИТОРИЯ

Собственици и мениджъри на разрастващи се или бивши малки фирми, Председатели и членове на управителни органи. Мениджъри по персонала. Специалисти по анализ на бизнес-процеси и организационно проектиране

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО

„Алфа Куолити“ споделя опита си като консултант на множество фирми, които са изминали успешен преход от малка или средна до голяма или много голяма фирма. При този преход са въведени строги формални механизми за управление на голяма фирма, но заедно с това са запазени човешките черти на директното управление, характерно за малката фирма

ТЕМАТИКА

 •   симптоми на изоставащ управленски модел;
 •   организационната структура е само средство;
 •   правилно позиционирани фирмени функции;
 •   корени на съпротивата срещу промените;
 •   грешните и верни подходи към управлението;
 •   проектиране на системата за управление;
 •   инструментът “Матрици на отговорностите”;
 •   документиране на системата за управление.

ВОДЕЩ

Доц. Анастас Кехайов, основател на Алфа Куолити. Консултант и преподавател с над 30 години опит. Дългосрочни специализации във Франция по макропрогнозиране и по информатизация на управлението. Дисертация по Теория на запасите. Хабилитация по стратегическо планиране. Консултира и преподава по Стратегическо планиране и фирмени политики, Управление на промени и кризи, Проектиране на организационното развитие, Иновационен маркетинг, Индустриална логистика, Тотално качество и Лийн производство

МЕТОД НА РАБОТА

Лекционни презентации, подкрепени с анализи на реални чуждестранни и български примери. Дискусии по учебните теми и по проблеми, повдигнати от участниците

Изтегли програма на семинара

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

ДЕТАЙЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕТО

Форма на провеждане

 • Персонално
 • Публично
 • Фирмено

Език
Български

Продължителност
1 ден | 8 учебни часа

Място на провеждане
София, кв. Лозенец,
бул. Никола Вапцаров 27, ет.1
виж на картата

Продължителност
1 ден, от 9.00 до 17.00 часа

Регистрация
08.30 - 08.45 часа

Цена:  285 лв, отделно ДДС
Цените включват обучение, удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия
и помощни учебно-методически материали
Алфа Куолити издава удостоверения
за успешно участие в обученията по отделните теми

Плащане по банков път
IBAN: BG41FINV91501015182570,
BIC: FINVBGSF

Отстъпки

 • 10% за повече участници от една фирма/организация

Нощувки
За сметка на клиента. Като курсисти на Алфа Куолити имате право
на отстъпка в х-л Легенди
за гр. София

Допълнителна информация:
В работни дни от 10.00 до 17.00 ч.
тел./факс: 02-8624903 | 02-8687531
e-mail: office@alphaquality.org