Модулни семинари
по международни
и международно
признати стандарти
 
 
 
 
 
ITIL обучения
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Качество над стандарта
 
 
 
Пазарен успех
 
 
 
 
 
 
 
 
Екипна работа
 
 
 
Висш мениджмънт
 
 
 
 
 
 
 
Финанси и счетоводство
 
 
 
 
 
Регулаторни изисквания
 
 
 
 
Логистика
 
 

LEAN PRODUCTION – MASTER CLASS

Детайлно запознаване с базовите идеи и с практическия инструментариум за ускоряване и поевтиняване на производството на винаги качествени продукти

от 20 до 22 ноември 2017 г. ❖ София
АУДИТОРИЯ

Собственици, управители и висши мениджъри на фирми от индустрията, реалния сектор и сферата на услугите, производствени мениджъри, технически мениджъри, мениджъри по развоя, търговски мениджъри, специалисти офериране и връзки с клиенти, мениджъри логистика, мениджъри закупуване, мениджъри външни кооперации, мениджъри по персонала, икономически мениджъри, специалисти по обученията, главни инженери, главни технолози, главни механици, главни енергетици, конструктори на инструменти, технологична екипировка и сменяеми приспособления, специалисти по ремонта и поддръжката, технолози и процесни инженери, индустриални инженери, инженери по качеството, специалисти по технологично проектиране на производството, специалисти по производствено планиране, специалисти по организация на производството, специалисти по оперативно управление на производството, специалисти по себестойността, икономисти и финансисти, Лийн мениджъри, членове на Лийн екипи. Обучението е подходящо за мениджъри от всички ресори и всички нива, както и за тиймлидери

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО

Да представи в систематизиран вид базовите принципи и работните методи на Lean Production – подходът за организиране на супер ефективно производство, с къс цикъл и ниски разходи, чрез премахване на излишни ресурси и дейности. Lean Production е представен с оглед на практическите приложения в български условия. Вече има български опит и ние искаме да го споделим с този семинар

ТЕМАТИКА

 • Основни идеи, концепции и принципи
 • Описване и измерване на производството
 • Много видове излишни ресурси и дейности (Muda)
 • Рационализирани работни места и участъци (5 S)
 • Накъсване на производствените серии (SSP) 
 • Бърза смяна/пренастройка на оборудването (SMED)
 • Тотална продуктивна поддръжка на оборудването (TPM)
 • Едноелементен производствен поток и непрекъснат поток
 • Обратно планиране (IP) и Поток с изтегляне (Pull Flow)
 • Производство и доставка „Точно навреме“ (JIT)
 • Идентифициране и управление на тесните места (TOC). Управление на закъсали и „приоритетни“ производствени поръчки
 • Регулиране на производствени капацитети, дисциплиниране на опашки от поръчки и скъсяване на времето за изпълнение (TOQ)
 • По-ниски нива на запасите по целия производствен поток (TOS)
 • Картографиране на потока на добавяне на стойност (VSM)
 • Ново осмисляне на ефективността (Lean Thinking)
 • Организация при въвеждането на Lean Production
 • Продаване на идеята Лийн и справяне със съпротивата
 • Ежедневен контрол за стандартно изпълнение (Daily Management)
 • Всеобщо участие в постоянни подобрения (Kai Zen)
 • Обобщение за прилагането на подхода Lean Production

ВОДЕЩ

Доц. Анастас Кехайов, основател на Алфа Куолити. Консултант и преподавател с над 30 години опит. Дългосрочни специализации във Франция по макропрогнозиране и по информатизация на управлението. Дисертация по Теория на запасите. Хабилитация по стратегическо планиране. Консултира и преподава по Стратегическо планиране и фирмени политики, Управление на промени и кризи, Проектиране на организационното развитие, Иновационен маркетинг, Индустриална логистика, Тотално качество и Лийн производство

МЕТОД НА РАБОТА

Мултимедийни презентации на темите, обогатени с примери от чуждестранни фирми в България и чисто български фирми. Въпроси за дискутиране, задачи за домашно и примерни задания за практикуми по всяка от темите на семинара

Изтегли програма на семинара
Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

 

ДЕТАЙЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕТО

Форма на провеждане

 • Персонално
 • Публично
 • Фирмено

Език
Български/Английски

Продължителност
3 дни | 24 учебни часа

Място на провеждане
София, кв. Лозенец,
бул. Никола Вапцаров 27, ет.1
виж на картата

Продължителност
3 дни, от 9.00 до 17.00 часа

Регистрация
08.30 - 08.45 часа

Цена:  560 лв. (без ДДС) за един участник в публично обучение
Цените включват удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия
и помощни учебно-методически материали
Алфа Куолити издава удостоверения
за успешно участие в обученията по отделните теми

Плащане по банков път
IBAN: BG41FINV91501015182570,
BIC: FINVBGSF

Отстъпки

 • 10% за повече участници от една фирма/организация;
 • 20% за редовни клиенти и за членове на Лийн клуба към „Алфа Куолити“;
 • колегите, участвали в Lean Production – Basic level доплащат само разликата в цената, която е 275 лв, без ДДС.

Нощувки
За сметка на клиента. Като курсисти на Алфа Куолити имате право
на отстъпка в х-л Легенди
за гр. София

Допълнителна информация:
В работни дни от 10.00 до 17.00 ч.
тел./факс: 02-8624903 | 02-8687531
e-mail: office@alphaquality.org