Модулни семинари
по международни
и международно
признати стандарти
 
 
 
 
 
ITIL обучения
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Качество над стандарта
 
 
 
Пазарен успех
 
 
 
 
 
 
 
 
Екипна работа
 
 
 
Висш мениджмънт
 
 
 
 
 
 
 
Финанси и счетоводство
 
 
 
 
 
Регулаторни изисквания
 
 
 
 
Логистика
 
 

ЕЗИКЪТ НА ЛИЦЕТО И ТЯЛОТО

И когато мълчим, ние говорим

19 декември 2017 г. ❖ София

 

Мимиките, движенията на главата или ръцете, както и всеки друг жест, който правят хората, предполага наличие на определени мисли и чувства, които ги пораждат. Посланията, които другите хора ни отправят със своите погледи, жестове и пози, често са различни от думите им. Знанията за езика на тялото ни помагат да разбираме несловесните сигнали на хората, с които живеем и работим,  и как да реагираме на тях.

Знаниятя за това, какво означават различните жестове и пози  са начин да опознаем  по-добре себе си, да се научим да управляваме поведението си и да въздействаме на другите хора.

АУДИТОРИЯ

 • Ръководители
 • Специалисти по управление на човешките ресурси
 • Топ-мениджъри и мениджърски екипи
 • Мениджъри на технически, производствени, търговски и функционални звена
 • Оперативни търговци
 • Мениджъри по персонала
 • Членове на надзорни, ръководни и експертни органи

ТЕМАТИКА

 • Как да разберем какво мислят хората по техните жестове
 • С какви жестове и пози да ги предразположим към себе си
 • Кога другите са открити и искрени с нас
 • Кога човекът срещу нас се чувства несигурен, отчаян или в безизходица
 • Как да си върнем самоувереността в трудни моменти
 • Как да разберем, когато някой лъже
 • Как да водим успешно преговори

ВОДЕЩ

Стоянка Щетинска е завършила „Психология” в Софийския университет „Климент Охридски” и има повече от 30-години реален опит като индустриален психолог. Приятелите й я наричат Таня. Таня вярва, че колкото по-добре човек познава и владее себе си, толкова по-добре ще разбира другите хора и ще управлява комуникацията и отношенията си с тях. Таня с голяма радост и любознателност общува с всички, които се стремят да опознаят себе си и се интересуват как мислите и чувствата се отразяват на поведението на хората. Таня знае и ще ни научи как да живееем без негативни мисли и чувства и как да общуваме с хората, за да постигаме целите си.

МЕТОД НА РАБОТА

Мултимедийни презентации, подкрепени с примери. Демонстрация на жестове, пози и мимики. Дискусия по темите, тестове и илюстрации

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

Виж програмата на семинара

Място на провеждане: София, кв. Лозенец, бул."Никола Вапцаров" №27, ет.1

Продължителност: 1 ден, от 9.00 до 17.00 часа

Регистрация:  08.30 - 08.45 часа

Цена:  285 лв, отделно ДДС
Цените включват обучение, удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали

Плащане по банков път:
IBAN: BG41FINV91501015182570
BIC: FINVBGSF
Отстъпки: 10% за двама и повече участници от една организация

Нощувки: За сметка на клиента. Като курсисти на Алфа Куолити имате право на отстъпка в х-л Легенди за гр. София

Допълнителна информация: В работни дни от 10.00 до 17.00 ч.
тел./факс: 02-8624903 | 02-8687531
e-mail: office@alphaquality.org