ISO 19011:2011 Указания за одит на системи за управление

Вътрешен одитор на система за управление (модул 3)

Обучението е специализирано за подготовка на Вътрешни одитори на системи за управление. Продължителността на курса е минимум два учебни дни (вкл. модул 3 и един или повече избрани от Вас стандарти). След преминаване на курса получавате удостоверение за Вътрешн одитор на стандартизирана система за управление.

На обучението ще се запознаем със стандарта ISO 19011:2011, който дава насоки и указания за изършване на вътрешен одит на стандартизирани системи за управлвние. За да функционира ефективно една система за упраление, тя трябва да бъда проверявана, периодично, и това се изпълнява от специално обучени лица във фирмата/организацията. Те трябва да познават изискаванията на стандарта и да умеят да го прилагат

Целта на обучението за Вътрешни одитори е запознаване с указанията за одит на стандарт ISO 19011:2011 и с практиките на одитиране за провеждане на вътрешни одити, клиентски одити и приемане на одити в ролята на одитирани

ТЕМАТИКА

 • Същност на стандарта ISO 19011:2011. Ключови термини
 • Принципи на одитиране
 • Разработване на програми за одити
 • Планиране, организиране и подготовка за провеждане на одит
 • Провеждане на одити. Указания
 • Практики на документиране на одити
 • Общи сведения за компетентност на одиторите
 • Изпълнение на одитните дейности. Практики за събиране на доказателства
 • Примери за оценка на съответствието на проверявания обект

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

МЕТОД НА РАБОТА 

В хода на обучението се представят базовите принципи и практическите указания на стандарта за организация, методи на одитиране и документиране при проверка за действието на стандартизирана или друг тип система за управление. Обръща се внимание на възможни лоши практики и се дават препоръки за съобразяване с конкретни ситуации при изпълнение на одит

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

 • Персонално
 • Публично
 • Фирмено

РАБОТЕН ЕЗИК

Български

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

Предстоящи публични обучения

9 - 13 Юли
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Модул 4 - Организационни и човешки аспекти при въвеждане на стандартизирани системи за управление
Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015 Система за управление на качеството. Изисквания
Модул 3 - ISO 19011:2011 Указания за одит на системи за управление
Модул 5А - БДС EN ISO 14001:2015 Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания и указания за прилагане
Модул 6 - BS OHSAS 18001:2007 и ISO 45001:2018 Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд
Модул 7 - БДС EN ISO/IEC 27001:2017 Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания
Пловдив view
20 - 24 Август
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Модул 4 - Организационни и човешки аспекти при въвеждане на стандартизирани системи за управление
Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015 Система за управление на качеството. Изисквания
Модул 3 - ISO 19011:2011 Указания за одит на системи за управление
Модул 5А - БДС EN ISO 14001:2015 Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания и указания за прилагане
Модул 6 - BS OHSAS 18001:2007 и ISO 45001:2018 Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд
Модул 1 - GMP, НАССР, ISO 22000:2005 Системи за управление на безопасността на храните
София view

Запитване за фирмено обучение

Изберете една или повече теми, по които желаете да се обучите