одит, втора, страна, audit, second, part

Одит от втора страна

цена

124.00 лв

Цената е за един участник в един модул. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

време

Един ден/8 учебни часа

vodesht

Преподавателски екип

ezik

Български/Английски език

Обучението запознава с процеса на осъществяване на одит от втора страна във фирмата/организацията. Това е специфичен одит за проверка и оценка на техническа компетентност и/или на производствени способности на доставчика или подизпълнителя. Само в ограничен брой случаи може да се използва спрямо доставчици на стандартни, стандартизирани и каталожни материали. Използва се главно спрямо доставчик на материал по поръчка и производствени кооперации.

Одитите втора страна биват продуктови одити (покриват цялата верига на създаване на един материал/продукт) и процесни одити (покриват всички осигуровки за правилно и стабилно изпълнение на производствен процес).

Изпълняват се от екипи с техническа компетентност по продукта/процеса – технолози, производствени мениджъри, контрольори, метролози и други, според естеството на това, което ще се одитира.

Фокусирани са върху проверката и оценката на сегашното състояние, върху потенциала за развитие и върху нуждата от вътрешни мерки и/или външна помощ за постигане на нови по-високи способности.

Профил на участниците

 • технолози
 • производствени мениджъри
 • контрольори
 • метролози
 • други компетентни лица, според естеството на това, което ще се одитира

Основни теми на обучението

 • видове одити по качеството
 • защо са полезни одитите от втора страна
 • кой трябва да прилага одитите от втора страна
 • ползи от външните одити
 • въведение в одитите от втора страна
 • защо се изпълняват одити от втора страна
 • как се изпълняват одити от втора страна
 • планиране, иницииране и подготовка  на одита
 • оценка на място
 • докладване и закриване
 • кои са важните неща

​​​​​​Иновативни и утвърдени методи на преподаване

Лекционни презентации, подкрепени с анализи на реални чуждестранни и български примери. Дискусии по учебните теми и по проблеми, повдигнати от участниците

certificate

След обучението ще получите

 • персонално удостоверение за участие в обучението
 • учебни материали

Обучението може да бъде реализирано също като:

фирмени, индивидуално, обучениеИнформация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на  тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: 

Запитване за сертификация

View your previous submissions

Оферта за фирмено обучение

Виж още подобни обучения