FMEA, Failure mode and effects analysis

FMEA (Failure mode and effects analysis)

Превенцията винаги е по-добра от лечението!

 

цена

250.00 лв

Цената е за един участник в обучение. Включва удостоверение (сертификат), учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

време

8 учебни часа

ВИЖ УЧЕБНОТО РАЗПИСАНИЕ

vodesht

инж. Ганка Петрова

ezik

Български/Английски език

FMEA е анализ на потенциалните режими на отказ и ефекта от тях. Това е системен подход за откриване на възможни проблеми в проектирането и съдаването на производствени процеси за продукти и услуги.

Първоначално е разработен през 60-те години на миналия век в космическата индустрия като метод за идентифициране и изследване на потенциални слабости в дизайна или процеса.

Обучението е фокусирано научаване чрез примери и казуси от различни индустрии. Ще преминем стъпка по стъпка през всички етапи на анализа и ще имаме възможността да упражним реални инструменти и похвати ползвани в FMEA анализа

Профил на участниците

 • Участници в проектирането и специфицирането на продукти, процеси и услуги
 • Технолози, разработващи производствени процеси
 • Тези, които участват в подобряването на бизнеса или управлението на подобряването на процесите
 • Мениджъри, които желаят да разберат ползите от внедряването на FMEA в компанията
 • Всички участници в разработката, внедяването, поддържането и актуализирането на FMEA

Основни теми на обучението

 • FMEA - определение, приложение, видове.
 • Полза от прилагането на FMEA. различни видове анализ на риска
 • FMEA - методика. Методи за идентифициране на потенциалните откази/дефекти и причините за  тяхната поява.
 • Коефициенти - сериозност, ниво на поява(честота) и откриваемост. Определяне на RPN или AP. Допустимо и недопустимо ниво на коефициентите.
 • Планиране на мерки за намаляване на риска. Преизчисляване на коефициент RPN или AP
 • PFMEA  или DFMEA - анализ на процес или изделие стъпка по стъпка

Защо да изберете това обучение?

check

С FMEA ще можете да правите оценка и да управлявате риска както при проектирането на продукти, така и при процеси.

check

Ще сте още по-успешни в планирането и управлението на свързаните с проектите рискове

check

Ще разбете каква е целта, предисторията и ползите от FMEA

check

Ще умеете да правите преглед на PFMEA, DFMEA 

check

Ще усвоите стъпките за създаване на FMEA

check

Ще можете да прилагате и актуализирате FMEA и по двете приложими верси

​​​​​Иновативни и утвърдени методи на преподаване

Динамичен тренинг, с представяне на проблематични области в разглежданата материя, съпътстван от мултимедийна презентация и обсъждане (в действие) на възникналите въпроси.

certificate

 След обучението ще получите

 • персонално удостоверение за участие в обучението  
 • учебни материали

ПРЕДСТОЯЩИ ПУБЛИЧНИ ОБУЧЕНИЯ

2 Юли 2024
FMEA (Failure mode and effects analysis) Онлайн и София view

Запитване за сертификация

View your previous submissions
Изберете теми

Запитване за фирмено обучение

Виж още подобни обучения