Приложението на GDPR в новата реалност на трудовоправните отношения

Обработването на лични данни съобразно предизвикателствата пред работодателите

цена

80.00 лв

Цената е за един участник в обучение/модул. Включва удостоверение (сертификат), учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

vodesht

Даниела Димитрова

ezik

Български/Английски език

Обучението разглежда хипотезите на обработване на лични данни, възникващи при промяна в договорните отношения между работодател и служител. Акцентира се върху оптималните варианти на трудова заетост в условията на криза  и необходимостта от събиране и поддържане на информация, свързана със здравословното състояние на служителите. Форматът предлага виждане по темите за дистанционен контрол и видеонаблюдение при изнесено изпълнение на работата. Коментира се аутсорсинг на част от административните и поддържащите дейности в бизнеса. Прецизират се компетенциите на длъжностното лице по защита на данните/служител по сигурността на информацията. Представя се обсъждане на казуси, зададени предварително или възникнали в дискусията.

Основни теми на обучението

 • обработване на лични данни свързани с живота и здравето на служителите
 • изпълнение на работата от вкъщи – отчетност и контрол
 • видеонаблюдението – основание и периметри на извършване
 • ролята и мястото на длъжностното лице по защита на данните
 • съгласието като основание за промени в дейността на администратора
 • личните данни в контекста на трудовоправните отношения
 • относими казуси свързани с практиката на надзорния орган и съда 

Профил на участниците

 • работодатели;
 • управители;
 • HR мениджмънт;
 • служители

Защо да изберете това обучение?

check

Ще може да разграничавате  основанията за обработване на специалната категория лични данни

check

Ще може да разглеждате  личните данни в контекста на алтернативни начини на работа

check

Ще знаете как да извършвате видеонаблюдение като инструмент за контрол на работодателя

check

Ще знаете формите на контакт с надзорния орган

check

Ще знаете повече за ролята на длъжностното лице по защита на данните

check

Ще имате обогатен подход при решаването на казуси

​​​​​​

Препоръка: На обучението имате възможност да получите правна консултация по предварително зададени конкретни въпроси. Моля, изпратете ги до три дни преди началото на обучението на email: office@alphaquality.org. 

Иновативни и утвърдени методи на преподаване

Динамичен трениг, с представяне на проблематични области в разглежданата материя, съпътстван от мултимедийна презентация и обсъждане (в действие) на възникналите въпроси, ролеви игри

certificate

След обучението ще получите

 • персонално удостоверение за участие в обучението
 • учебни материали

Запитване за фирмено обучение

Абонаирай се за безплатен бюлетин

Получавайте известия за нашите актуални събития и полезна информация
Виж още подобни обучения