Предизвикателства пред страните в трудовоправните отношения

Наложителните промени в договорните отношения между работодател и служител не изключват разглеждането им като положителна двустранна перспектива

цена

80.00 лв

Цената е за един участник в обучение/модул. Включва удостоверение (сертификат), учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

vodesht

Даниела Тойчева

ezik

Български/Английски език

Обучението разглежда различните хипотези, пред които е изправен работодателят в стремежа към овладяване на кризисната ситуация от COVID -19. Акцентира се върху оптималните варианти, свързани с трудовата заетост и преструктурирането на дейността от гледна точка на трудовото законодателство. Анализира се необходимостта от събиране и поддържане на информация, свързана със здравословното състояние на служителите. Форматът предлага виждане по темите за дистанционен контрол и видеонаблюдение при изнесено изпълнение на работата. Коментира се аутсорсинг на част от административните и поддържащите дейности в бизнеса. Включено е обсъждане на конкретни казуси.

 

Основни теми на обучението

 • промени в индивидуалните трудови договори
 • преглед и коментар на видовете трудови и граждански договори
 • изпълнение на работата от разстояние – отчетност и контрол
 • видове електронни документи в трудовото досие
 • аутсорс услуги
 • законосъобразност при събирането на информация за здравето на служителите
 • разглеждане на казуси

.

 

Профил на участниците

 • работодатели;
 •  управители;
 • HR мениджмънт;
 • служители

 

 

 

Защо да изберете това обучение?

check

Ще може да разграничавате и изберете подходящ трудов или граждански договор

check

Ще знаете промените в документацията, съдържаща се в трудовото досие

check

Ще научите как да създавате и съхранявате електронни документи в трудовото досие на служителя

check

Възможности за видеонаблюдението като инструмент на работодателя за контрол на изпълнението

check

Ще знаете характеристиките на аутсорсинг – договор за аутсорсинг

check

Ще имате обогатен подход при решаването на казуси

​​​​​​Иновативни и утвърдени методи на преподаване

Динамичен трениг, с представяне на проблематични области в разглежданата материя, съпътстван от мултимедийна презентация и обсъждане (в действие) на възникналите въпроси, ролеви игри

certificate

След обучението ще получите

 • персонално удостоверение за участие в обучението
 • учебни материали
Обучението може да бъде реализирано също като:

korporativno-individualno

Повече информация за предстоящи дати за публично обучение или офрерта за корпоративно и индивидуално обучение може да получите

на  02 868 75 31 • 02 862 49 03 • 0882 606008 • 0882 626060  или на e-mail: office@alphaquality.orgкакто и чрез формите за запитване

Запитване за сертификация

View your previous submissions

Оферта за фирмено обучение

Виж още подобни обучения