грантове, малък, среден, бизнес, еврофинансиране, помощ, криза

Кандидатстване за грантове за малкия бизнес

Процедура на подбор на проекти „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

цена

124.00 лв

Цената е за един участник в еднодневно обучение. Включва удостоверение (сертификат), учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

vodesht

д-р Петър Петров

ezik

Български/Английски език

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обяви изискванията към кандидатите за участие в процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Кандидатстването ще се извършва изцяло електронно чрез системата ИСУН 2020 при максимално облекчена административна процедура. 

Създадохме този кратък информационен курс, за да помогнем в подготовката за кандидатстване и да изясните всички въпроси свързани с програмата:

 • условията за участие;
 • срокове;
 • критерии за оценка;
 • други условия, отнасящи се до проекта.

Всички микро и малки предприятия ще имат възможност да кандидатстват за отпускане на безвъзмездна финансова помощ. Общата сума на  безвъзмездната финансова помощ е 173 милиона лева и обхваща всички сектори на българската икономика (с изключение на тези, които се подкрепят от Програмата за Развитие на Селските Райони).Основни теми на обучението

Тема 1. Условия за кандидатстване със заявления за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020:

 • Общ, минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ
 • Допустими кандидати, разходи и дейности
 • Критерии за недопустимост на кандидатите
 • Условия за допустимост на разходите
 • Срокове за изпълнимост на проекта
 • Оценка на  административното съответствие и допустимостта

Тема 2. Документи, които се подават на етап кандидатстване

Тема 3. Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедурата

 • Конкретизация на условията за изпълнение на проекта
 • Условия за плащане
 • Описание на Проекта
 • Общи условия към финансираните по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 административни договори за безвъзмездна финансова помощ
 • Други условия, отнасящи се до проекта
 • Информация за безвъзмездната финансова помощ
 • Възстановяване на държавна помощ

Профил на участниците   

 • собственици на бизнес;
 • директори, финансови, икономически и търговски директори
 • мениджъри на всички административни нива;
 • ръководители на финансово-счетоводни отдели, счетоводители, както и счетоводители на индивидуална практика;
 • както и всички лица, които са ангажирани или се специализират в подготовката на документация за кандидатстване по проекти и програми   

Защо да изберете това обучение?                              

check

ще научите какви са основните акценти на процедурата за подбор на проекти „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

check

ще дадем повече разяснения за попълване на формуляра за кандидатстване 

check

кои кандидати са допустими да участват по програмата

check за да можете сами да се подготвите за кандидатстване
check

какви документи е необходимо да подготвите

            
check за да изясните всички въпроси, които имате по процедурата

​​​​​​Иновативни и утвърдени методи на преподаване

 • онлайн обучение, равняващо се на четири (4) присъствени астрономически часа;
 • презентация, електронни материали, достъп до специализираната класна стая на обучението в Google classroom, достъп до Skype линията на обучението;
 • възможност за допълнителни консултации и сътрудничество с лектора
certificate

 След обучението ще получите

 • персонално удостоверение за участие в обучението  
 • учебни материали

Обучението може да бъде реализирано също като:

korporativno-individualno

Повече информация за предстоящи дати за публично обучение или офрерта за корпоративно и индивидуално обучение може да получите

на  02 868 75 31 • 02 862 49 03 • 0882 606008 • 0882 626060  или на e-mail: office@alphaquality.orgкакто и чрез формите за запитване

Запитване за сертификация

View your previous submissions

Оферта за фирмено обучение

Абонамент за нюзлетър

Предстоящи обучения и винаги актуална информация