gdpr, dlujnostno, lice,длъностно, лице, гдпр, лични, данни

Длъжностни лица по защита на личните данни

Защитата на личните данни изисква професионален подход!

 

цена

345.00 лв

Цената е за един участник в обучение/модул. Включва удостоверение (сертификат), учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

vodesht

Преподавателски екип

ezik

Български език

Курсът е практически ориентиран и цели да представи на обучаемите всички необходими знания и умения за заемане на позицията „Длъжностно лице по защита на личните данни (DPO)” във всички фирми и организации. Обучението е мултидисциплинарно и включва 4 раздела. Програмата е балансирана като обхваща необходимите правни, технологични и практически аспекти, които да дадат на участниците цялостен поглед върху материята по защита на личните данни. След завършването на курса ще разполагате с необходимите компетенции за успешно изпълнение на задълженията на Длъжностното лице по защита на личните данни.

Основни теми на обучението

​​​​​Раздел 1:
 • Определения, използвана терминология и принципи на GDPR. Правни аспекти на защита на личните данни;
 • Основни права на физическите лица /субекти/, кореспондиращи със задълженията на администратора и обработващия лични данни;
 • Основни задължения на юридическите лица, изискуеми от Регламента и законодателството.

Раздел 2:

 • Управление на данните от страна на администраторите и обработващите лични данни – задължения и права на ДЗЛД;
 • Изисквания към администратори на лични данни и при обработващи лични данни;
 • Практическа реализация на дейностите на ДЗЛД: инвентаризация на личните данни, извършване на оценка на въздействието и риска в организацията, видове регистри по лични данни, създаване на регистри, действия в случай на пробиви в сигурността – хакване и „изтичане на информация“.

Раздел 3:

 • Практически казуси и аспекти в управлението на личните данни: разглеждане, изясняване и уточняване на актуални въпроси в областта на защитата на личните данни;
 • Технически и организационни мерки за защита на личните данни;
 • Дейности за получаване на съгласие и управления на съгласията – нормативни и практически казуси, специфики на Регламента;
 • Основания за обработка на лични данни. Специфики и особености при избора основание за обработка на лични данни;

Раздел 4:

 • Технически аспекти на управление на личните данни. Управление на принципа на минималност, конфиденциалност, цялостност, наличност;
 • Принципи за осигуряване на сигурност на личните данни. Кодекси за поведение. Система за управление на личните данни;
 • Регулаторни органи, сигнали при нарушения, практика на КЗЛД и европейски органи;
 • Фирмени правила, обучения на персонала, поддържане на компетентност и осъзнатост на персонала.

Профил на участниците

Този курс е предназначен за всеки, чиято работа е свързана с обработката на лични данни, особено ДЛЗЛД в публичния сектор и институции, агенции и органи, включително:

 • Лица, които желаят да придобият или повишат знанията си по отношение на законодателството за защита на личните данни и да специализират в упражняването на професията „Длъжностно лице по защита на данните (DPO)“ по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR);
 • Организации, които желаят да повишат знанията и подготовката на свой служител за изпълняване на функциите на „Длъжностно лице по защита на данните“, както и да обучат други свои служители, които да подпомагат „Длъжностното лице по защита на данните“ при изпълняването на функциите му;
 • Други лица, които желаят да добият комплексни познания в областта на защитата на личните данни.

Защо да изберете това обучение?

check

Ще научите повече за практическата реализация на защита на правата на субектите на данни

check

За да разберете основните концепции и принципи на поверителност и законови изисквания за обработка и прехвърляне на данни

check

Ще разгледаме заявленията за права и задълженията на администратора и обработващия лични данни

check

Ще споделим практически опит за прилагане на документи и концепции и за най-добрите практики в областта на защита на личните данни

check

Ще научите как успешно да прилагате законовите, подзаконовите и нормативни модели, правила и стандарти

check

Ще знаете как да управлявате дейностите в организацията, за да има устойчивост с управлението на личните данни, спрямо Регламента

 

​​​​​​Иновативни и утвърдени методи на преподаване

Обучението ще протече в семинарна форма с презентация на основните теми, разискване на теоретични и практически казуси, обсъждане на практическа реализация на дейностите на ДЛЗД. След представяне на всяка тема има предвидено време за въпроси.

ПРЕПОРЪКА

Ако имате казуси или въпроси, които желаете да бъдат разгледани по време на обучението, може да ги пратите предварително на office@alphaquality.org

certificate

След обучението ще получите

 • персонално удостоверение за участие в обучението
 • учебни материали

 

Запитване за фирмено обучение

Абонаирай се за безплатен бюлетин

Получавайте известия за нашите актуални събития и полезна информация