GMP & HACCP

Добри производствени и хигиенни практики. Анализ на риска и критични контролни точки

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points, т.е. Анализ на риска и критични контролни точки) засяга фирми, звена на „хранителната верига”, които оперират в страни, чиито закони налагат системата като задължителна или клиентите я изискват. Доскоро това бяха САЩ, но НАССР се разпространи бързо и бе наложен в страните от ЕС, а също в Канада, Израел, ЮАР, Австралия, Нова Зеландия, Бразилия, Япония и Близкия Изток, а и в други страни, които възприемат Codex Alimentarius насериозно. НАССР е задължителна норма в европейското техническо законодателство. НАССР е задължителен по българския Закон за храните.

Обучението запознава с принципите и методите за управление на безопасността по хранителната верига. Ще преминем през етапите на разработване и внедряване на Системи за управление на безопасността на храни, опаковки, напитки, съставки за храни, фуражи и др;

 • овладяване на механизмите за поддържане на действащите фирмени системи за управление на безопасността на храните;
 • затвърждаване и актуализиране на знанията по прилагане на нормативните изисквания 

АУДИТОРИЯ

Обучението е предназначено за собственици, специалисти, ръководители и членове на НАССР екипи в обекти, които са част от хранителната верига. Това включва фирми  произвеждащи и търгуващи с храни, материали за контакт с храни, съставки, адитиви и др., вкл. производители и търговци на фуражи и фуражни добавки. 

ТЕМАТИКА

 • Обхват и приложимост на Системата за управление
 • Приложими нормативни изисквания/ законодателна рамка
 • Тълкувание на приложимите термини и определения
 • Роли и отговорности на ключов персонал. Формиране на НАССР екип
 • Разработване на Добри производствени и хигиенни практики (програми-предпоставки) в съответвие с изискванията на Codex Alimentarius; ISO/TS 22002:1; ISO/TS 22002:2 и др.)
 • Внедряване, верификация и  доказателства за прилагане на ДПП/ДХП
 • Дейности - планиране и разработване на НАССР план. Методика и анализ на риска. Идентификация и анализ на опасностите. Определяне на ККТ и КТ. Мониторинг на ККТ.
 • Оперативно управление на КТ
 • Управление на несъответстващи продукти; Система за проследимост; обратна информация от клиенти и изтегляне на продукти. Коригиращи действия.
 • Валидиране. Верификация. Вътрешни одити

УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ПОЛЗИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

 • сверяване на часовника с актуалните изисквания свързани с безопасността на храните;
 • увереност при управление на безопасността по време на производство;
 • намалени оперативни разходи – чрез непрекъснато подобряване на процесите и резултат на оперативната ефективност;
 • самостоятелно подобряване и актуализиране на собствените Системи и представянето им пред трети страни;
 • подобрено управление на риска – чрез по-голяма съгласуваност, идентификация и проследимост на продукта.

МЕТОД НА РАБОТА 

В хода на обучението се представят базовите принципи и практическите указания на стандарта за организация, методи на одитиране и документиране при проверка за действието на стандартизирана или друг тип система за управление. Обръща се внимание на възможни лоши практики и се дават препоръки за съобразяване с конкретни ситуации при изпълнение на одит.

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

 • Персонално
 • Публично
 • Фирмено

РАБОТЕН ЕЗИК

Български

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

ПРЕДСТОЯЩИ ПУБЛИЧНИ ОБУЧЕНИЯ

17 - 25 Февруари
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Модул 4 - Мениджър на система за управление
Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015
Модул 3А - ISO 19011:2018
Модул 6А - БДС ISO 45001:2018
Модул 5А - БДС EN ISO 14001:2015
Модул 1H - GMP & HACCP
Модул 1N - ISO 22000:2018
Пловдив view
13 - 17 Юли
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Модул 4 - Мениджър на система за управление
Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015
Модул 3А - ISO 19011:2018
Модул 6А - БДС ISO 45001:2018
Модул 1N - ISO 22000:2018
Модул 5А - БДС EN ISO 14001:2015
Модул 1H - GMP & HACCP
Варна view

Запитване за сертификация

View your previous submissions

Оферта за фирмено обучение

Оферта за фирмено обучение

Абонамент за нюзлетър

Предстоящи обучения и винаги актуална информация
Виж още подобни обучения