практически анализ, анализ, дейност, бюджет, нпо, отчет, отчети, финансови

Практически анализ на дейността на юридическите лица с нестопанска цел

Семинарът „Практически анализ на дейността на юридическите лица с нестопанска цел“ има за цел да обясни ключовите процеси, които обхващат управлението на тези организации. Обучението обхваща въпроси като: стратегическо управление и вземане на решения, структури и системи (включително мониторинг и финансово управление), генерирането на финансови ресурси, както и подобряване на цялостната организационна производителност.

 • обогатяване на познанията, отнасящи се до правните и икономически аспекти на финансовия капацитет на ЮЛНЦ;
 • разбиране на интегрираната система от показатели за анализ на дейността на ЮЛНЦ;
 • помогне на мениджърите на ЮЛНЦ да използват ресурсите ефективно;
 • подобряване на отчитането на ЮЛНЦ пред държавните органи и донорите;
 • придобиване на умения от страна на ръководството на ЮЛНЦ за постигане на финансова устойчивост в дългосрочен план.

АУДИТОРИЯ

Обучението е предназначено за мениджъри, финансови мениджъри и главни счетоводители на неправителствени организаци.

В рамките на обучението „Практически анализ на дейността на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ)“ ще бъдат разгледани следните теми:

 1. Специфични нефинансови показатели за оценка на дейността на ЮЛНЦ.
 2. Показатели за финансова жизнеспособност на организациите с нестопанска цел.
 3. Анализ на регламентираната и основната дейност на юридическите лица с нестопанска цел.
 4. Доклад за дейността на юридическите лица с нестопанска цел.
 5. Управленски специфики в организацията на дейността (и нейното отчитане) на юридическите лица с нестопанска цел.

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ

Динамичен тренинг, с представяне на проблематични области в разглежданата материя, съпътстван от мултимедийна презентация 
и обсъждане (в действие) на възникналите въпроси. Презентацията е реализирана чрез презентационен софтуер Prezi.

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

 • Персонално
 • Публично
 • Фирмено

РАБОТЕН ЕЗИК

Български

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на  тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org

Запитване за сертификация

View your previous submissions

Оферта за фирмено обучение

Абонаирай се за безплатен бюлетин

Получавайте известия за нашите актуални събития и полезна информация