trainings, Обучения, публино, фирмено обучение, персонално обуяение, индивидуално

'l;

ПУБЛИЧНИ ОБУЧЕНИЯ

Провеждат се по предварително обявена програма. Идеално място за създаване на добри и полезни контакти с хора от Вашия и други браншове

'l;

ФИРМЕНИ ОБУЧЕНИЯ

Те се изпълняват по специална заявка за фирми, които имат потребност да обучат група свои служители. Цените за фирмени обучения не зависят от броя участници, ако са до 25 души за лекционни форми и до 10 души за активни учебни форми

'l;

ПЕРСОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Специализирано обучение по заявка от клиент. Тематиката се адаптира към специфичните нужди на обучаемия

Предстоящи публични обучения

22 - 26 Януари
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние София
29 Януари
БДС ISO 31000:2011 Управление на риска. Принципи и указания
София
30 Януари
LEAN PRODUCTION – Basic level София
1 Февруари
Подход за обслужване на клиенти
София
5 Февруари
Работа в екип. Информираност на екипа
София
6 - 8 Февруари
LEAN PRODUCTION – Master Class София
19 - 23 Февруари
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние Варна
20 Февруари
Креативно счетоводство
София
26 - 28 Февруари
ITIL v3 foundation
София
26 Февруари
ISO 13485:2016 Медицински изделия. Системи за управление на качеството. Изисквания за целите на нормативните актове
София
27 Февруари
IATF 16949:2016 Изисквания към системите за управление на качеството на автомобилните доставчици
София
1 Март
Планиране и Бюджетиране: Технология на създаване на бюджети
София
7 Март
Фирмата ми се разраства
София
9 Март
Root Cause Analysis
София
12 - 14 Март
ITIL Service Operations
София
13 - 14 Март
БДС EN ISO/IEC 17025:2018 Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2017) София
15 Март
Привличане и задържане на успешни служители
София
16 Март
SPC (Statistical Process Control)
София
19 - 23 Март
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние София