Професионални и лични взаимоотношения в работна среда

Осъзнатост. Синергия. Растеж

цена

210.00 лв

Цената е за един участник в обучение/модул. Включва удостоверение (сертификат), учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

vodesht

Йоан Драгиве

ezik

Български/Английски език

бучението е разработено с желание да споделим един интензивен ден за ускоряване на личното и професионалното развитие в работната ни среда. Да знаем как да генерираме предпоставки за личностен и професионален растеж на работното място. Възможно най-добрата дългосрочна инвестиция, която може да направим за просперитета на нашата организация е да помогнем на хората да достигнат по-високи нива на осъзнатост и сплотеност. Това важи и за самите нас.

Основни теми на обучението

  • какво представлява развитието и защо то е важно за всеки отделен човек, за бизнеса и обществото;
  • основен тричленен модел на развитие, чрез който да си обясним какво е развитието и как да го постигаме;
  • “генеративно слушане” и търсене на синергия като елегантно прости методи за развитие;
  • културните черти, върху които успешните, развиващи се организации се основават - културата на работното място като свят на споделени чувства и усещания;
  • принципите, чрез които успешните, развиващи се организации работят - споделените разбирания, без които не може да постигнем растеж;
  • практиките, които успешните организации прилагат да постигнат развитие - какво, реално можем да правим за да тръгнем по пътя на развитието?

Профил на участниците

Може да участва всеки, който желае да постави начало на нов етап в собственото и колективно развитие на своята организация. Това обучение е особено полезно за тези, които работят с хора: управители, ръководители, и всички други, които управляват човешки капитали и ресурси.

  • Методиката ще акцентира върху жива опитност - ще учим чрез колективно размишление върху опитите ни
  • Участниците ще си тръгнат от сесията с желание да подобрят качеството на личните и професионалните си отношения по положителен и необратим начин

Защо да изберете това обучение?

check

Да осъзнаем че имаме по-голям контрол върху качеството на нашите връзки и живот, отколкото си представяме

check

Да научим кои са споделените принципи и разбирания върху които се изграждат условия за развитие
check

Да проникнем в умението да “слушаме генеративно”, като изключително мощен метод за подобряване на взаимоотношенията ни

check

Да разберем какви практики може да приложим за да създадем стабилна основа за лично и професионално развитие на работното място

check

Да започнем да се учим да „откриваме синергия“, като начин за трансформиране на поляризираните ситуации във възможности за взаимно творчество и растеж

check

Да придобием фамилиарност с чертите на работна култура която позволява и подпомага развитието на нейните членове

​​​​​​Иновативни и утвърдени методи на преподаване

Методите включват презентации, групови занимания и обсъждане. По-голямата част от работата ще се проведе в две основни структури - кръг съставен от всички участници и работа в малки групи от двама души.

Обучението ще се основава предимно на реален опит - участниците ще бъдат предизвикани и подкрепени в изучаването на нови състояния, взаимоотношения, и мисли а след това ще обогатят познанията си чрез колективен размисъл и споделяне. С помощта на кратки презентации върху съответните теми ще бъде представена тоеритичната част от обучението.

certificate

След обучението ще получите

  • персонално удостоверение за участие в обучението
  • учебни материали

Обучението може да бъде реализирано също като:

корпоративно, индивидуално, обучение

Повече информация за предстоящи дати за публично обучение или офрерта за корпоративно и индивидуално обучение може да получите

на  02 868 75 31 • 02 862 49 03 • 0882 606008 • 0882 626060  или на e-mail: office@alphaquality.orgкакто и чрез формите за запитване

Оферта за фирмено обучение