служители, задръжане на служители, перосонал

Привличане и задържане на успешни служители

Всички искат да имат успешни служители, но не всички ги намират, а малко са тези, които успяват да ги задържат

цена

345.00 лв

Цената е за един участник в обучение/модул. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

време

Един ден/8 учебни часа

ВИЖ УЧЕБНОТО РАЗПИСАНИЕ

vodesht

Васил Арарски

ezik

Български език

Знаете ли какво искат и очакват успешните служители, как да ги открием, привлечем и задържим за дълго при нас? Обучението Привличане и задържане на успешни служители  ще даде отговор на тези въпроси, както и съвети и добри примери от богатия опит на водещия от управлението на човешки ресурси.

Целта на това обучение е:

 • да изясни разбирането за успешен служител;
 • да посочи правилните начини за търсене и подбор, както и допусканите грешки;
 • да формулира факторите, които са определящи за задържането на успешните служители;
 • да предизвика анализ и евентуални промени в мениджмънта на хора;
 • да посочи възможности за подобрения на съществуващите практики за взаимоотношения със служителите;
 • да осмисли и насочи поведението и решенията на висшия и среден ръководен състав в организацията така, че тя да е привлекателно място за работа.

Какво искат и очакват успешните служители, как да ги открием, привлечем и задържим при нас ще научите, ако участвате в това обучение

Основни теми на обучението

 • как да се адаптираме към настоящата ситуация, специфики при управлението на хора по време на криза
 • как да разпознаем успешния служител
 • правилни подходи за търсене и подбор, както и допусканите грешки
 • фактори за задържане на успешните служители

Профил на участниците

Собственици и топ-мениджъри. Членове на мениджърски екипи. Мениджъри на развойни, технически, производствени, търговски и функционални звена. Мениджъри по персонала. Мениджъри по качеството. Председатели и членове на надзорни, ръководни и експертни органи. Специалисти по анализ на бизнес-процеси и организационно проектиране

​​​​​​Иновативни и утвърдени методи на преподаване

 • презентация;
 • гъвкаво и адаптивно следване на учебния материал;
 • съобразяване с интересите и познанията на участниците;
 • споделяне на характерни примери от практиката;
 • предизвикване на активно участие на присъстващите.
certificate

След обучението ще получите

 • персонално удостоверение за участие в обучението
 • учебни материали

Запитване за фирмено обучение