risk, management, finance, money, pari, menidjmunt, upravlenie, риск, мениджмънт, управление, финанси, счетоводство, курс

Оценка и управление на риска

Изграждане на ефективна система за оценка и управление на риска в организацията

 

цена

225.00 лв

Цената е за един участник в обучение. Включва удостоверение (сертификат), учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

ezik

Български/Английски език

Управлението на риска е част от вътрешната система за контрол. С помощта на специфични финансови инструменти ще разберете как можете да идентифицирате рисковете, поставящи под съмнение стабилното финансово състояние на организациите, да ги оцените и да намалите критичните рискове. Добре управляваното поемане на риск се разглежда като предпоставка за постигането на устойчиво подобрение на дейността на организацията.

Профил на участниците

 • Членове на бордове и одитни комитети;
 • Вътрешни одитори;
 • Изпълнителни, административни, финансови директори и собственици;
 • Служители на отдели призвани да се управляват риска в организацията, като „Управление на риска“, „Вътрешен Контрол“, „Финанси“, „Вътрешен одит“ и др.;
 • Оперативни мениджъри на средно ниво;
 • Други.

Основни теми на обучението

 1. Мястото на оценката на риска в модела COSO
 2. Стратегия за развитие на организацията и мястото на стратегията за „Оценка и управление на риска.“
 3. Модел за нивото на зрялост на управлението на рисковете в организацията.
 4. Основни акценти в процеса по управление на риска
 5. Дефиниране на риск апетита на висшето ръководство
 6. Определяне на рискови индикатори за наблюдавани рискове
 7. Наблюдение и докладване на рисковете
 8. Стратегии и подходи за управление на рисковете
 9. Иницииране на корективни действия
 10. Представяне на софтуер за дигитализация и управление на финансови рискове
 11. Основни рискове във всяка организация.
 12. Ролята на висшето ръководство, оперативните мениджъри, редови служители, вътрешни одитори и др. отдели за управлението на риска в организацията

 

Защо да изберете това обучение?

check

За да идентифицирате правилно рисковете за организацията

check

Ще можете да определяте правилните риск индикатори

check

За да изберете най-подходящата методология за оценка на риска за вашия бизнес

check За да научите коя е подходящата стратегия за управление на всеки риск
check

За да можете да прецизирате нивото на риск апетит за организацията

check За да можете да дефинирате отговорностите на всеки служител за управлението на риска

​​​​​​Иновативни и утвърдени методи на преподаване

Динамичен тренинг, с представяне на проблематични области в разглежданата материя, съпътстван от мултимедийна презентация и обсъждане (в действие) на възникналите въпроси. Презентацията е реализирана чрез презентационен софтуер Prezi.

certificate

 След обучението ще получите

 • персонално удостоверение за участие в обучението  
 • учебни материали

Запитване за фирмено обучение

Абонаирай се за безплатен бюлетин

Получавайте известия за нашите актуални събития и полезна информация