тпм, tpm, тотал, продуктив, поддръжка, тотална, оборудване, lean, лийн, леан

TPM (Total productive maintenance)

Проактивна и многоаспектна грижа за доброто състояние и за пълноценното използване на оборудването, в която е ангажиран целият персонал на фирмата

TPM е управленска система, създадена и използвана от Тойота, Мазда и други водещи компании в света, която води до повишена ефективност в производството, чрез създаване и прилагане на специфична нова фирмена култура за поддръжка на производственото оборудване

Целта на обучението по ТРМ е да представи на участниците механизма за отстраняване на четири от големите “болести” в производството:

 • повреди (по машините);
 • дефекти (в продуктите);
 • злополуки (с хората);
 • загуби (в производствената система).

В резултат от обучението ще можем:

 •   да реализираме непрекъснати подобрения, засягащи основни показатели на процесите и продуктите;
 •   да разкриваме видимите и невидими загуби в производството;
 •   да инициираме самооценка на състоянието и да помогнем в изграждането на приоритети за подобрение;
 •   да изградим една цялостна система за откриване и елиминиране на загубите;
 •   да подобрим фирмената култура с цел успешно внедряване на ТРМ.

УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

АУДИТОРИЯ

Собственици на фирми и висши мениджъри от индустрията, производствени и технически мениджъри, индустриални инженери, специалисти по технологично проектиране на производството и специалисти по производствено планиране

МЕТОД НА РАБОТА

Лекционни презентации, подкрепени с анализи на реални чуждестранни и български практики. Дискусии по учебните теми и по проблеми, повдигнати от участниците. Разглеждане и обсъждане на проблеми от практиката

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

 • Персонално
 • Публично
 • Фирмено

РАБОТЕН ЕЗИК

 • Български
 • Английски

Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на  тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org

ПРЕДСТОЯЩИ ПУБЛИЧНИ ОБУЧЕНИЯ

Запитване за сертификация

View your previous submissions

Оферта за фирмено обучение