dostavka, proizvodstvo, tochno-na-vreme, точно-на-време, just-in-time, доставка, производство

Система за производство и доставка „Точно навреме“

цена

450.00 лв

Цената е за един участник в един модул/обучение. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

време

Два дни/16 учебни часа

ezik

Български език

Системата за производство и доставка "Точно навреме" стъпва на три нетривиални идеи. Едната е идеята за изкуствено накъсване на производствените и логистичните серии в по-къси серии. Втората идея е последната операция в един процес да командва предходните операции какво да произвеждат, колко да произвеждат, кога да го произвеждат и къде да го доставят. Третата идея е да не се допуска обездвижаване на продукта по пътя му между работните места и производствените звена. Така в производството няма излишни опашки и излишни запаси. Целта на системата "Точно навреме" е да се постигне нивелиран и непрекъснат поток и по този начин да се избегнат вътрешните загуби в производството и да се скъси производственият цикъл, като и двата резултата водят до увеличаване и ускоряване на паричния поток

Основни теми на обучението

Някои инструменти на Лийн производството, използвани в системата „Точно навреме“
 • Определяне на излишните ресурси и дейности и причините за тях
 • Рационализиране на организацията на работните места и участъци
 • Изкуствено накъсване на производствените и логистичните серии
 • Бърза смяна и пренастройка на производственото оборудване
 • Тотална продуктивна поддръжка на производственото оборудване

Едноелементен поток и непрекъснат поток

 • Сравнение между производство, организирано като едноелементен поток, и серийно организирано производство
 • Нивелиране спрямо продуктовите номенклатури и спрямо дължините на серийте
 • Различни фактори за разбалансиране на потока и противодействия
 • Дефиниция за непрекъснат поток и условия за създаването му

Обратно планиране и поток с изтегляне

 • Два най-жестоки проблема на всяко производство
 • Дефиниция за обратно планиране. Резервиране по срокове. Резервиране по ресурси
 • Типове системи за управление на производството чрез изтегляне
 • Разширяваща се и стесняваща се фуния на производствения поток

Система за производство и доставка „Точно навреме“

 • Необходими предусловия за въвеждане на система „Точно навреме“
 • Механизъм на действие на системата „Точно навреме“
 • Някои проблеми и рискове пред системата „Точно навреме“

Защо да изберете това обучение?

check

Защото сте лидер или член на Lean екип

check

Защото ще срещнете колеги, с които може да обмените опит по темата

check

Вече са ви възложили или в момента работите по проект за „Точно навреме“

check

Защото рилагането на „Точно навреме“ може да има някои особености и специфики

check Защото сте въвеждали „Точно навреме“, но искате да сте сигурни в приложените решения check

Ще създадете полезни и преспективни връзки с екипа на Алфа Куолити

Профил на участниците

Собственици, управители и висши мениджъри на фирми от индустрията, реалния сектор и сферата на услугите, производствени мениджъри, технически мениджъри, мениджъри по развоя, търговски мениджъри, специалисти офериране и връзки с клиенти, мениджъри логистика, мениджъри закупуване, мениджъри външни кооперации, мениджъри по персонала, икономически мениджъри, специалисти по обученията, главни инженери, главни технолози, главни механици, главни енергетици, конструктори на инструменти, технологична екипировка и сменяеми приспособления, специалисти по ремонта и поддръжката, технолози и процесни инженери, индустриални инженери, инженери по качеството, специалисти по технологично проектиране на производството, специалисти по производствено планиране, специалисти по организация на производството, специалисти по оперативно управление на производството, специалисти по себестойността, икономисти и финансисти, Лийн мениджъри, членове на Лийн екипи. Обучението е подходящо за мениджъри от всички ресори и всички нива, както и за тиймлидери

Иновативни и утвърдени методи на преподаване

Мултимедийни презентации на темите, обогатени с примери от чуждестранни фирми в България и чисто български фирми. Въпроси за дискутиране, задачи за домашно и примерни задания за практикуми по всяка от темите на семинара

certificate

След обучението ще получите

 • персонално удостоверение за участие в обучението
 • учебни материали

 

Запитване за сертификация

View your previous submissions
Изберете теми

Запитване за фирмено обучение