iso9001, iso, 9001, quality, kachestvo, management, sysytem, система, качество, мениджмънт, управление

БДС EN ISO 9001:2015

Система за управление на качеството. Изисквания

цена

150.00 лв

Цената е за един участник в един модул. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

време

Един ден/8 учебни часа

vodesht

Преподавателски екип

ezik

Български език

Обучението по ISO 9001:2015 е разработено в помощ на хората ангажирани с управлението на системи за управление на качеството. Целта е да получите практически знания и умения за специфичните дейности, свързани с ежедневното прилагане на стандарта във вашата дейност. Да боравите умело с докмунетите и да управлявате процесите, така че органзация да покрива високите изисквания на международните стандарти.

Основни теми на обучението

 • принципи за управление на качеството;
 • процесен подход;
 • Обект и област на приложение;
 • мормативни позовавания;
 • термини и определения;
 • контекст на организацията;
 • лидерство;
 • планиране;
 • дейности за овладяване на рискове и възможности;
 • поддържане;
 • дейности; 
 • оценяване на резултатността;
 • подобряване.

Профил на участниците

Семинарът е подходящ за за ръководители на организации, мениджъри на системи за управление на качеството и вътрешни одитори. Той се отнася и до всеки, който желае да се запознае с най-широко използвания стандарт за системи за управление.

Иновативни и утвърдени методи на преподаване

Обучението протича под формата на мултимедийна презентация, практически упражнения и дискусии по темите. По време на обучението се прави паралел между изискванията и указанията на стандарта и тези на законодателството, придружено със споделяне на нашия опит при тяхното прилагане на практика. Обучението завършва с тест за самооценка на наученото.

certificate

След обучението ще получите

 • персонално удостоверение за участие в обучението
 • учебни материали

ПРЕДСТОЯЩИ ПУБЛИЧНИ ОБУЧЕНИЯ

26 - 30 Август 2024
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Модул 4 - Мениджър на система за управление
Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015
Модул 3А - ISO 19011:2018
Модул 5А - БДС EN ISO 14001:2015
Модул 6А - БДС ISO 45001:2018
Онлайн view

Запитване за сертификация

View your previous submissions
Изберете теми

Запитване за фирмено обучение

Виж още подобни обучения