Работа от разстояние. Електронно трудово досие

Работа от разстояние. Електронно трудово досие

Публично обучение
9 Ноември 2023
- Онлайн и София

цена

120.00 лв

Цената е за един участник в еднодневно обучение. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

ezik

Български/Английски език

 

Обучението е разработено с цел да проследи съвременните тенденции при работа от разстояние на служителите и възможността на работодателите да използват съвременните технологии, за да дигитализират процесите, свързани с управлението на човешките ресурси.

На обучението ще засегнем две актуални теми, които водят след себе си много въпроси и правни последници: Как успешно да регламентираме смесения режим на работа и как да създадем електронни досиета на служителите. 

Всички документи от настоящите хартиени трудови досиета вече могат да бъдат цифровизирани и съхранявани онлайн, така както хората предпочитат онлайн режим на работа пред офис средата. Това може да доведе до спестяване на разходи, време и ще осигури прозрачност във взаимоотношенията между хората в организацията.

Основни теми на обучението

 • особености при въвеждане на работа от разстояние (хоум офис) и смесен режим на работа;
 • какви са изискванията към работодателя и неговите задължения, включително за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 • връщане в офиса, начини за установяване на нарушения на трудовата дисциплина;
 • необходими документи, които трябвада са налични в предприятието при въвеждане на работа от разстояние, както и насоките на контролните институции;
 • изисквания за въвеждане на електронни трудови досиета от работодателя, какви са неговите отговорности и задължения;
 • как се изготвят и съхраняват документите в електронните трудови досиета на служителите.

Профил на участниците

 • Мениджъри човешки ресурси;
 • Юристи;
 • ТРЗ специалисти;
 • Управители на дружества;
 • Всеки, който има интерес към най-новите тенденции в областта на турудовите правоотношения

Защо да изберете това обучение?

check

За да разберете какви са правните изисквания при установяване на смесен режим на работа

check

Резюме на насоки на контролните институции

check

Ще може да управлявате документите лесно и бързо. Ще бъдат достъпни по всяко време

check Обогатяване на подхода и гледната точка при решаването на казуси
check

Резюме на съдебната практика

check

Ще имате възможност да получите отговори по конкретни въпроси

​​​​​​Иновативни и утвърдени методи на преподаване

 • презентация
 • обсъждане на документи
 • разглеждане на казуси

ПРЕПОРЪКА

 • предварително зададени казуси за обсъждане
certificate

След обучението ще получите

 • персонално удостоверение за участие в обучението
 • учебни материали

Детайли за обучението

Онлайн и София
9 Ноември
Работа от разстояние. Електронно трудово досие
Лектор

адв. Аглая Самоковлийска

aglaya samokovliiska

адв. Аглая Самоковлийска е член на Софийска адвокатска колегия, собственик и представляващ адвокатско дружество „Самоковлийска“, председател на сдружение „Правна клиника за потребители“.

Специализира в областта на трудовото, търговското, облигационното и потребителското право.

Има над 10 години опит в правното консултиране и процесуалното представителство по съдебни дела, включително при трудови казуси. В последните години консултира преимуществено работодатели в областта на трудовото законодателство.

Цена
120 лв
Място на провеждане
1407 София, кв. Хладилника, ул. Кишинев 8-10 или Онлайн
Продължителност
oт 09:30 до 13:00 часа, регистрация от 09:00 часа

Обучението се провежда едноверменно присъствено в София и онлайн, в реално време под формата на мултимедиина презентация, с разяснения и примери по съдържанието. Ще имате възможност да задавате въпроси и да участвате в решаване на казуси.

Цената е за един участник. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали.

Цената не включва ДДС.

Отстъпки: 

◾  5% за ранно записване до 30 дни преди началото на обучението;

◾ 10% за двама и повече участници от една организация;

◾ 20% за редовни клиенти и за членове на Лийн клубoвете към „Алфа Куолити“.

Плащане по банков път: IBAN: BG05UBBS80021056777920; BIC: UBBSBGSF

Нощувки: За сметка на клиента. Като курсисти на Алфа Куолити имате право на отстъпка в х-л Легенди за гр. София

Регистрация

Регистрирани участници

Order
цена: 120 лв. без ДДС
Данни за фирмата

Запитване за фирмено обучение