Теория на ограниченията: Издърпваща система за управление на запасите

По-добра наличност, по-голям асортимент и по-ниски нива на запасите
Публично обучение
19 Ноември 2020
- София

цена

210.00 лв

Цената е за един участник в един модул. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

време

Един ден/8 учебни часа

vodesht

Валентин Борисов

ezik

Български/Английски език

 

1% повече продажби и 10% повече нетна печалба са възможни, ако управляваме наличностите правилно

В световен мащаб търговските компании губят средно 7,5 % от оборота си поради липса на наличност (stock-out) на някои артикули и поради разпродажби поради твърде голяма наличност (overstock) от други артикули. Тъй като оперативните разходи са в голяма степен константни за търговска компания, 1% повече продажби може да означава 10% повече нетна печалба – потенциалът за подобрение на резултатите е значителен.

Основни теми на обучението

  • Запознаване с Теория на ограниченията – холистичен модел за управление
  • Разбиране на основния конфликт при управлението на нивата на запасите
  • Как се решава основният конфликт
  • Агрегация на стоките, попълване според потреблението и динамично управление на стоковите буфери
  • Организационни решения на човешките проблеми на промяната

Профил на участниците

Обучението е подходящо за мениджъри от търговски, логистични и производствени компании от индустрията и реалния сектор, включително от сферата на услугите и административните дейности.

 

 

Защо да изберете това обучение?

check За да се запознаете с Теорията на ограниченията и как да знаете как да я прилагате във Вашия бизнес check Оптимизиране на наличността на стоките
check

         Решаващо конкурентно предимство за търговска компания ​​​​

check Защо е важно да правим чести доставки и динамично управление на стоковите буфери в зависимост от промените в модела на потребление
check Щe получите готови решения от Теория на ограниченията за веригата от доставки check

Ще се научим как да управляваме промяната?

check

Ще помогнем да промените модела от избутване към издърпване

check

Ще Ви запознаем с източниците на съпротивата срещу промените

​​​​​​Иновативни и утвърдени методи на преподаване

  • Презентация Power Point
  • Видео материали
  • Интерактивни игри
certificate

След обучението ще получите

  • персонално удостоверение за участие в обучението
  • учебни материали

Детайли за обучението

София
19 Ноември
Теория на ограниченията: Издърпваща система за управление на запасите
Лектор

Валентин Борисов

Валентин изучава Теория на ограниченията (ТОС) от 2010 година, участвайки в няколко обучения организирани от Goldratt Consulting. От 2015 година прилага ТОС решенията в България в партньорство с Янив Динур – създател на групата Прогресив Флоу.

Валентин е завършил Математическата гимназия в Русе и е учил няколко години в Технически университет Русе.

От 2015 година – Управител на Прогресив Флоу България. Прогресив Флоу е консултантска група за стратегическо бизнес консултиране с централен офис в Израел

* 2007-2017 – Управител на Системи за управление ЕООД – разработване и въвеждане на системи по международни стандарти. Подготовка и изпълнение на Европейски проекти

* 2000-2012 – Управляващ съдружник в производствена компания ИЗОЛАТ ООД

* 1994 – 2007 – Директор продажби рекламна агенция Темпо Русе

Цена
210 лв
Място на провеждане
1407 София, кв. Хладилника, ул. Кишинев 8-10
Продължителност
един ден, от 09:00 до 17:00 часа, регистрация от 08:30 часа

Цената е за един участник в публично обучение. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

Отстъпки:

◾  5% за ранно записване до 30 дни преди началото на обучението;

◾ 10% за двама и повече участници от една организация;

◾ 20% за редовни клиенти и за членове на Лийн клубoвете към „Алфа Куолити“

Плащане по банков път: IBAN: BG41FINV91501015182570; BIC: FINVBGSF

Нощувки: За сметка на клиента. Като курсисти на Алфа Куолити имате право на отстъпка в х-л Легенди за гр. София

Регистрация

Регистрирани участници

Order
цена: 210 лв. без ДДС
Данни за фирмата

Оферта за фирмено обучение