Прекратяване на трудов договор от работодателя. Защита на работодателя при иск срещу незаконно уволнение

Прекратяване на трудов договор от работодателя. Защита на работодателя при иск срещу незаконно уволнение

Публично обучение
5 Октомври 2023
- Онлайн и София

цена

120.00 лв

Цената е за един участник в еднодневно обучение. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

ezik

Български/Английски език

Обучението има за цел да даде насоки на работодателите за законосъобразно прекратяване на трудовите договори със служители. Ще бъдат разгледани най-честите основания за прекратяване на трудовите договори от страна на работодателите и от страна на служителите. Ще бъдат дадени насоки за успешна защита на работодателите при искове срещу незаконно уволнение през призмата на най-новата съдебна практика.

Основни теми на обучението

 • Трудова дисциплина
 • Дисциплинарна отговорност
 • Налагане на дисциплинарно наказание
 • Срокове, давност
 • Форма и момент на прекратяване на трудовия договор
 • Връчване на документи от работодателя
 • Оспорване на болничен лист от работодател – процедура
 • Последици от отмяна на болничен лист
 • Закрила при уволнение – искане на разрешение от ИА „ГИТ“

Профил на участниците

 • Мениджъри човешки ресурси;
 • Юристи;
 • ТРЗ специалисти;
 • Управители на дружества;
 • Всеки, който има интерес към най-новите тенденции в областта на турудовите правоотношения

Защо да изберете това обучение?

check

Ще обсъждаме полезни практически насоки и примери

check

Резюме на насоки на контролните институции

check

Представяне на най-новата съдебна практика

check Обогатяване на подхода и гледната точка при решаването на казуси
check

Резюме на съдебната практика

check

Ще имате възможност да получите отговори по конкретни въпроси

​​​​​​Иновативни и утвърдени методи на преподаване

 • презентация
 • обсъждане на документи
 • разглеждане на казуси

ПРЕПОРЪКА

 • предварително зададени казуси за обсъждане
certificate

След обучението ще получите

 • персонално удостоверение за участие в обучението
 • учебни материали

Детайли за обучението

Онлайн и София
5 Октомври
Дисциплинарни нарушения и наказания на служителите. Защита на работодателя
Лектор

адв. Аглая Самоковлийска

aglaya samokovliiska

адв. Аглая Самоковлийска е член на Софийска адвокатска колегия, собственик и представляващ адвокатско дружество „Самоковлийска“, председател на сдружение „Правна клиника за потребители“.

Специализира в областта на трудовото, търговското, облигационното и потребителското право.

Има над 10 години опит в правното консултиране и процесуалното представителство по съдебни дела, включително при трудови казуси. В последните години консултира преимуществено работодатели в областта на трудовото законодателство.

Цена
120 лв
Място на провеждане
1407 София, кв. Хладилника, ул. Кишинев 8-10 или Онлайн
Продължителност
един ден, от 09:00 до 16:30 часа, регистрация от 08:30 часа

Обучението се провежда присъствено в София или онлайн под формата на конферентен разговор. Изисква се да имате добра интернет връзка и микрофон (за да задавате въпросите си). По време на обучението ще виждате споделен екран на водещия с презентация в реално време с разяснения и примери по съдържанието. Ще имате възможност да задавате въпроси и да участвате в решаване на казуси..

Цената е за един участник в един модул. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

Отстъпки: 

◾  5% за ранно записване до 30 дни преди началото на обучението;

◾ 10% за двама и повече участници от една организация;

◾ 20% за редовни клиенти и за членове на Лийн клубoвете към „Алфа Куолити“.

Плащане по банков път: IBAN: BG05UBBS80021056777920; BIC: UBBSBGSF

Нощувки: За сметка на клиента. Като курсисти на Алфа Куолити имате право на отстъпка в х-л Легенди за гр. София

Регистрация

Регистрирани участници

Order
цена: 120 лв. без ДДС
Данни за фирмата

Запитване за фирмено обучение