ITIL обучения

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) е предназначена да стандартизира избора, планирането, доставката и поддръжката на ИТ услуги за бизнесa. Целта е да се подобри ефективността и да се постигнат предвидими нива на обслужване. ITIL позволява на ИТ да бъде партньор на бизнеса, а не само в подкрепа при разработване на продукта. Насоките и най-добрите практики на ITIL хармонизират действията и разходите в областта на ИТ с нуждите на бизнеса и ги променят, когато бизнесът се разраства или смени посоката.

На 4 юли 2018 г. официално беше публикуван стандартът за одитиране на системи за управление ISO 19011:2018

На 4 юли 2018 г. официално беше публикуван стандартът за одитиране на системи за управление ISO 19011:2018, а промените дават повече насоки за одитиране от всякога.

Има вече ново издание на прочутия и вероятно най-популярен, след ISO 9001 и ISO 14001, стандарт за одитиране на системи за управление – ISO 19011!

Публикуван е новият стандарт за безопасни и зрдавословни условия на труд ISO 45001, който ще замести BS OHSAS 18001

Дългоочакваният международен стандарт за здравословни и безопасни условия на труд (OH&S) вече е публикуван и има амбициозната цел, в световен мащаб, да преобрази практиките на работното място

Новият ISO 31000 улеснява управлението на риска

Стандартът ISO 31000 съдържа универсални указания за управление на рискове чрез процес, който е интегриран със стратегическото и оперативно управление. С това той ще интересува хора, които създават и опазват стойност в организацията, като управляват рисковете, вземат решения, задават и преследват цели и имат стремежи да подобряват резултати.

Какво е новото във FSSC 22000 версия 4.1

Международната схема за сертификация на безопасността на храните (FSSC) публикува най-новата актуализация на своя изключително успешен стандарт за безопасност на храните FSSC 22000 - версия 4.1.

Версия 4.1, на вече наложилия се като изключително успешен стандарт за безопасност на храните FSSC 2200 беше обновена и допълнена със изискванията определени от GFSI в документа за сравнителен анализ 7.1

Управление на времето и приоритетите в работата

София
31 Октомври
Управление на времето и приоритетите в работата
Лектор

инж. Виолета Найденова

Електроинженер с 25 годишен стаж в производството. Бивш Мениджър по качеството в производствения сектор. Старши консултант по стандартизирани системи за управление ISO 9001, BS OHSAS 18001; ISO 14001, ISO 13485, ISO 17100 и др. от 2003г. Титулярен преподавател в Алфа Куолити от 2006 година.Сертифициран водещ одитор по ISO 9001:2008 и ISO 9001:2015

Цена
185 лв

LEAN PRODUCTION – Basic level

София
13 Юни
LEAN PRODUCTION – Basic level
Лектор

доц. Анастас Кехайов

Доц. Анастас Кехайов, основател на Алфа Куолити. Консултант и преподавател с над 30 години опит. Дългосрочни специализации във Франция по макропрогнозиране и по информатизация на управлението. Дисертация по Теория на запасите. Хабилитация по стратегическо планиране. Консултира и преподава по Стратегическо планиране и фирмени политики, Управление на промени и кризи, Проектиране на организационното развитие, Иновационен маркетинг, Индустриална логистика, Тотално качество и Лийн производство

Цена
285 лв

IATF 16949:2016 е новият ISO/TS 16949:2009

IATF 16949:2016 е новият ISO/TS 16949:2009

публикувано на 15.11.2016 г. 


Известен в автомобилостроенето, стандартът ISO/TS 16949:2009 бе актуализиран тази есен и вече е IATF 16949:2016.
Той бе публикуван официално през м. ноември 2016 г. За фирмите, сертифицирани по  ISO/TS 16949:2009, предстои преход към IATF 16949:2016.

Нова версия на стандарта ISO 13485:2016

ISO 13485:2016

Управление на качеството на медицински изделия. Регулативни изисквания 

публикувано на 04.07.2016 г.


Стандартът ISO 13485 съдържа изисквания за система за управление на качеството, която обслужва създаването на медицински продукти и за изпълнението на свързани с такива продукти услуги, по начин, който отговаря на изискванията на клиентите и на приложимите правни норми 

❯ Виж още 

Subscribe to