личн, данни, gdpr, гдпр, trudowopravni otnoshenia, трудовоправни, отношения

Личните данни в контекста на трудовоправните отношения

Професионален подход при защитата на личните данни
Публично обучение
1 Ноември 2023
- Онлайн и София

цена

120.00 лв

Цената е за един участник в еднодневно обучение. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

vodesht

Мария Ненова

ezik

Български/Английски език

Обучението разглежда хипотезите на обработване на лични данни възникващи при промяна в договорните отношения между работодател и служител. Акцентира се върху оптималните варианти на трудова заетост в условията на криза  и необходимостта от събиране и поддържане на информация, свързана със здравословното състояние на служителите.

Форматът предлага виждане по темите за дистанционен контрол и видеонаблюдение при изнесено изпълнение на работата. Коментира се аутсорсинг на част от административните и поддържащите дейности в бизнеса. Прецизират се компетенциите на длъжностното лице по защита на данните/служител по сигурността на информацията. Представя се обсъждане на казуси, зададени предварително или възникнали в дискусията.

 

Основни теми на обучението

 • Работодателят като администратор на лични данни. Основни задължения. Сключване трудов договор- изисквания. Трудово досие- съдържание.
 • Информация, свързана с живота и здравето на служителите.  Законосъобразност на обработването на лични данни – основания. Съгласието като основание за промени в дейността на администратора. Изпълнение на работата от вкъщи – отчетност и контрол. Видеонаблюдението – основание и периметри на извършване.
 • Ролята и мястото на длъжностното лице по защита на данните. Правилното взаимодействие между администратор и обработващ лични данни. Окомплектоване на лично трудово досие/документи в електронен вид относими казуси свързани с практиката на надзорния орган и съда.

Профил на участниците

 • управители;
 • юристи и адвокати;
 • финансисти;
 • служители по защита на данните;
 • IT служители;
 • служители по човешки ресурси;
 • консултанти и одитори по сигурност на информацията;
 • всеки, който обработва лични данни, независимо от позицията в която е, спрямо регламента.

 

Защо да изберете това обучение?

check

разграничаване на основанията за обработване на лични данни

check

формите на контакт с надзорния орган

check

разглеждане на личните данни в контекста на алтернативни начини на работа

check

ролята на длъжностното лице по защита на данните

check

извършване на видеонаблюдение като инструмент за контрол на работодателя

check

обогатен подход при решаването на казуси и правна консултация по конкретни въпроси

 

​​​​​​Иновативни и утвърдени методи на преподаване

 • презентация
 • обсъждане на документи
 • разглеждане на казуси

 

certificate

След обучението ще получите

 • персонално удостоверение за участие в обучението
 • учебни материали

МЕТОД НА РАБОТА

Обучението ще протече в семинарна форма с презентация на основните теми. След представяне на всяка тема има предвидено време за въпроси.

ПРЕПОРЪКА

 • предварително зададени казуси за обсъждане

Детайли за обучението

Онлайн и София
1 Ноември
Личните данни в контекста на трудовоправните отношения
Лектор

доц. Мария Ненова

Доц. д-р Мария Ненова е преподавател и утвърден учен с богат опит в областта на информационната и киберсигурност, защитата на информационни ресурси и системи в Технически Университет - София. Автор е на десетки изследвания в тази област, реферирани в световните бази данни. Заместник – ръководител е на „Научно-изследователския сектор“ на университета. Ръководител е и на лабораторията по Киберсигурност в телекомуникациите към Факултета по Телекомуникации.

Водещ одитор по системи за управление на качеството, системи за управление на сигурността на информацията и защитата на личните данни, системи за управление на околна среда, системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд. Дългогодишен лектор в български и международни университети и форуми, както и участник в научно-изследователски проекти в партньорство с други организации и институции.

Цена
120 лв
Място на провеждане
1407 София, кв. Хладилника, ул. Кишинев 8-10 или Онлайн
Продължителност
oт 09:00 до 14:30 часа, регистрация от 08:30 часа

Цената е за един участник в публично обучение. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

Отстъпки: 

◾  5% за ранно записване до 30 дни преди началото на обучението;

◾ 10% за двама и повече участници от една организация;

◾ 20% за редовни клиенти и за членове на Лийн клубoвете към „Алфа Куолити“

Обучението се провежда присъствено в София или онлайн под формата на конферентен разговор. Изисква се да имате добра интернет връзка и микрофон (за да задавате въпросите си). По време на обучението ще виждате споделен екран на водещия с презентация в реално време с разяснения и примери по съдържанието. Ще имате възможност да задавате въпроси и да участвате в решаване на казуси.

Плащане по банков път: IBAN: BG05UBBS80021056777920; BIC: UBBSBGSF

Нощувки: За сметка на клиента. Като курсисти на Алфа Куолити имате право на отстъпка в х-л Легенди за гр. София

Регистрация

Регистрирани участници

Order
цена: 120 лв. без ДДС
Данни за фирмата

Запитване за фирмено обучение