LEAN Обучения

Гладко, правилно и постоянно повишаване на ефективността на производството и бизнеса

Готови ли сте за LEAN Thinking? Представяме Ви актуална информация за предстоящите ни обучения, които ще помогнат да пренастроим съзнанието и да генерираме ефективни решения за бизнеса и още:

 • да се научите да откривате Muda чрез Value Stream Map
 • да усвоите принципите на One Element Flow, Continuous Flow, Sequenced Series и Inverse Planning
 • да се изкачите до върха на LEAN – това е Just in Time с присъщите му инструменти Heijunka, Kanban, Andon и Visual Management, и свързаната с Just in Time гарнитура от инструменти на Single-Minute Exchange of Die, Total Productive Maintenance, ”5 S” System, Kai Zen и Daily Management.

Нашите обучения не преразказват учебници по LEAN. Отразявайки консултантския ни опит, тези обучения са илюстрирани с много и реални български примери с най-различна отраслова специфика и ще Ви помогнат да адаптирате наученото към Вашата фирма!

Тези обучения са не само възможност да се запознаем с LEAN. Те помагат да въведем LEAN гладко и правилно и постоянно да повишаваме ефективността на производството и бизнеса. С помощта на LEAN трансформацията ще бъдат осветлени "сенчестите" места в производството, в които са се скрили най-големите загуби на производствена ефективност. Гладкото и правилно прилагане на подходящи LEAN инструменти гарантирано води до ефективно производство – производство без излишни ресурси и дейности.

 •  

  LEAN PRODUCTION – Master Class

  Детайлно запознаване с базовите идеи и с практическия инструментариум за ускоряване и поевтиняване на производството на винаги качествени продукти

 •  

  LEAN PRODUCTION – Basic level

  Принципи и практики за ускоряване и изглаждане на производствения поток чрез премахване на ресурсите и дейностите, излишни за „клиентския продукт“

 • Daily management

  Техники за наблюдение на текущото изпълнение, установяване на отклонения от стандартите за изпълнение и бърза реакция на породилите ги проблеми

 • SMED (Single-Minute Exchange of Diе)

  Организационни и технически идеи за светкавично бърза подмяна/пренастройка на оборудването при производство в къси серии

 • Производство и доставка JUST IN TIME

  На какво е основана и как се въвежда най-съвършената система за оперативно планиране и управление на производството и на веригата на доставката

 •  

   

  TPM (Total productive maintenance)

  Проактивна и многоаспектна грижа за доброто състояние и за пълноценното използване на оборудването, в която е ангажиран целият персонал на фирмата

 •  

  5S System

  5S System или системата 5П, включва пет стъпки – Подбери, Подреди, Почисти, Покажи и Поддържай. Отстраняване на всичко излишно, създаване на организация за подреждане на нещата на работното място.

Запитване за сертификация

View your previous submissions

Оферта за фирмено обучение