ka`estwo, kachestvo, quality, managagemet, qms, system,качество, сук, система, управление, мениджмънт

КАЧЕСТВО И СТАНДАРТИ

Запознаване със стандарти и подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на сиситеми за управление

Предстоящи обучения

18 Октомври 2023
IFS FOOD Онлайн и София
19 Октомври 2023
Root Cause Analysis Онлайн и София
19 - 20 Октомври 2023
БДС EN ISO/IEC 17025:2018 Онлайн и София
26 Октомври 2023
БДС EN ISO 50001:2018 Онлайн и София
15 Ноември 2023
ISO 22000:2018 Онлайн и София
20 - 24 Ноември 2023
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Модул 4 - Мениджър на система за управление
Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015
Модул 3А - ISO 19011:2018
Модул 6А - БДС ISO 45001:2018
Модул 5А - БДС EN ISO 14001:2015
Онлайн и София
22 - 26 Януари 2024
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Модул 4 - Мениджър на система за управление
Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015
Модул 3А - ISO 19011:2018
Модул 5А - БДС EN ISO 14001:2015
Модул 6А - БДС ISO 45001:2018
Онлайн и София

Запитване за сертификация

View your previous submissions

Запитване за фирмено обучение